Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
UiBs Brusselkontor

- Som å sitte på første rad i byen hvor alt skjer

Ønsket om å kombinere interessen for EU med relevant erfaring fikk Victoria Engebretsen til å søke seg til praksisplassen ved UiBs Brusselkontor. Nå har hun eget adgangskort til EU-parlamentet, og skriver rapport om UiBs ønsker til Horizon Europe!

Hovedinnhold

Det beste med praksisplassen har vært den varierte hverdagen og alt jeg har fått mulighet til å være med på av besøk, konferanser og møter.

Hvorfor valgte jeg praksis?

Jeg fullførte en bachelorgrad i sampol i juni og ønsket å gjøre noe annet et år før jeg startet på en mastergrad. Ønsket om å kombinere interessen min for EU fra studiene med erfaringene fra et utvekslingsopphold i Roma, og frivillige verv ved universitetet, gjorde at jeg søkte jeg meg til UiBs Brusselkontor som en del av poststudieretten min. Å få mulighet til å kunne se hva en bachelorgrad i sammenliknende politikk kan brukes til var nok det som fristet mest med praksistilbudet!

Hva er det beste og mest utfordrende ved praksisplassen?

Det beste med praksisplassen har vært den varierte hverdagen og alt jeg har fått mulighet til å være med på av besøk, konferanser og møter. Jeg har også satt pris på at det er 30 studiepoeng og at jeg har kunnet fokusere på praksisen alene her nede, og at jeg derfor har mulighet til å utnytte det å bo i Brussel til det fulleste. Du blir tildelt en stor mengde frihet av Kristof (sjefen ved Brusselkontoret) og jeg opplever at jeg har blitt tatt imot som en likeverdig kollega fra første dag. Det har både gitt arbeidslyst og en motivasjon.

Mine personlige favoritter har vært å få et eget adgangskort med bilde på vegne av kontoret til parlamentet, det gode norske praktikantmiljøet i Brussel, muligheten til å følge Brexit på nært hold, konferanser på de ulike ambassadene og delegasjonene samt det å få lov til å sitte på første rad i byen hvor alt skjer!

Det mest utfordrende har nok vært å bevege seg ut fra komfortsonen for å knytte nettverk på vegne av meg selv og kontoret. En ting er å skaffe seg venner, men det å knytte kontakter som kan være nyttige for arbeidet ditt i en profesjonell setting har nok vært det absolutt mest krevende ved å sette seg inn i en ny rolle. Det er nok også det jeg har lært mest av! Videre har det også vært utfordrende å jobbe med felt som strekker seg forbi samfunnsfag som jeg kjenner godt til fra før. Som samfunnsviter er det ikke gitt at du forstår terminologi innenfor klimaforskning, maritim næring eller kreftforskning, men det gjør også at jeg har ekspandert interessene mine og lært mye mer enn hva jeg trodde var mulig i løpet av fire måneder i Brussel.

På hvilken måte får du brukt din studiekompetanse i praksis?

Som tidligere nevnt er det mange nye fagfelt å forholde seg til når du representerer universitetet i Bergen i sin helhet. Jeg opplever at det har vært nyttig for meg å ha god innsikt i metode samtidig som at et teoritungt studie med varierte emner er et godt grunnlag for å kunne forstå komplekse lovforslag på flere hundre sider. Sampol er rett og slett kjempenyttig for å kunne sette ting i sammenheng og for å forstå hvordan institusjoner, organisasjoner og prosesser henger sammen!

Min praksisoppgave er også et produkt av studiekompetansen min. Jeg har i stor grad fulgt utviklingen til det neste rammeverksprogrammet for forskning og innovasjon (Horizon Europe), og det ble dermed naturlig for meg å skrive et posisjonsdokument på området bærekraftig fiskeri og hav innenfor rammeverket som UiB prioriterer i sin strategi. Det betyr at jeg skriver om hva UiB ønsker at EU skal prioritere ressurser på i opprettelsen av neste program!

Vil du anbefale praksis til andre studenter ved UiB?

JA! Det har både vært nyttig, lærerikt og veldig gøy å få være en del av Brusselkontoret til UiB. Det er en fin mulighet til å bruke de verktøyene man får gjennom en bachelor i sammenlignende politikk, og til å få en forsmak på det virkelige arbeidslivet. Ikke bare er arbeidsmiljøet og oppgavene du blir tildelt gode, men Brussel er en ung og pulserende by. Det er mange som er i din situasjon, og som jobber for organisasjoner som er med å påvirke hva som skjer i politikken. Det er en helt unik mulighet til å faktisk være vitne til store krevende politiske prosesser, men også til å bistå UiB med å komme seg ut i Europa. Kombinasjonen av å jobbe for en norsk institusjon i Brussel er spennende, og er absolutt noe som har gitt mersmak. Det har også åpnet nye muligheter for meg, og har gitt meg et klarere innblikk i hva jeg ønsker å jobbe med i fremtiden.

(Denne artikkelen ble publisert i 2018 eller tidligere)