Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Lansering - biografien om Stein Rokkan

Etter flere års arbeid er Arild Stubhaugs store biografi om Stein Rokkan gått i trykken. Biografien Stein Rokkan. Fra periferi til sentrum lanseres ved et arrangement i Universitetsaulaen 21. mars. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Bilete av forsida til biografien om Stein Rokkan
Foto/ill.:
Vigmostad & Bjørke

Hovedinnhold

Stein Rokkan. Fra periferi til sentrum er biografien om gutten fra Lofoten som ble den fremste samfunnsforskeren i det forrige århundre.

Stein Rokkan (1921–79) introduserte begrepene «sentrum og periferi» og «motkulturer» for å forstå norsk historie og politisk utvikling, og formuleringen «stemmer teller, men ressurser avgjør» i valg. Han var en gründer både i norsk og internasjonal samfunnsforskning og ble en av verdens fremste i faget.

I denne biografien får vi et nært bilde av forskeren så vel som mennesket Stein Rokkan: født i Lofoten, oppvokst i Narvik og en lysende begavelse ved universitetet i hovedstaden i krigsårene og like etter.

Rokkan kom til Bergen som forskningsleder ved CMI i 1958 og opprettet det nye faget sammenliknende politikk ved UiB i 1967. Han var initiativtaker til NSD og faglig leder fra 1975 da NSDs hovedkontor ble flyttet til Bergen.

Gjennom sin forskning og teorier om politiske systemer samt sine mange tillitsverv ble han et forbilde og en modell av en internasjonal scholar.

Biografien er skrevet av Arild Stubhaug. Stubhaug er skjønnlitterær forfatter og biograf, statsstipendiat og dr.hc. ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke biografier med stor innsats i formidling av norsk vitenskapshistorie. For biografien om Niels Henrik Abel, Et foranskutt lyn, fikk han Brageprisen. Han har mottatt Norsk språkråds pris, Det Norske Akademis Pris og Dobloug-prisen. I vinter ble han hedret med Brøggermedaljen av Det Norske Videnskaps-Akademi.
 

Program

Rektor Dag Rune Olsen – åpning

Arild Stubhaug – om Stein Rokkan

Bjørn Henrichsen – om biografiprosjektet
 


Panelsamtale

moderator:
- Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT

paneldeltakere:
- Bernt Aardal, professor i statsvitenskap, UiO
- Helga Hernes, fhv. professor i statsvitenskap, politiker og diplomat
- Bernt Hagtvet, professor emeritus i statsvitenskap, UiO
- Katharina Sass, forsker, Institutt for sammenliknende politikk
- Arild Stubhaug, skjønnlitterær forfatter og biograf

 

Arrangør: Universitetet i Bergen og NSD – Norsk senter for forskningsdata i samarbeid med Vigmostad & Bjørke.

 

Åpent for alle interesserte!