Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Energi Norge

Praksisplass hos Energi Norge en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. https://www.energinorge.no/

Hovedinnhold

Den aktuelle stillingen vil være knyttet til prosjektet som følger opp visjonen om det fornybare og fullelektriske Norge. Gjennom et opphold hos oss vil du bidra i arbeidet med å fremme elektrifisering som klima- og næringsutviklingstiltak, samt å fremme fornybarnæringens interesser.  

 

Som praktikant vil du   

- Arbeide sammen med prosjektleder for elektrifisering og andre av Energi Norges ansatte. 

- Ha varierte og spennende oppgaver med muligheter for å lære om fornybarnæringens arbeid med grønn omstilling og påvirkningsarbeid.  

 

o        Systematisering og fremstilling av relevante data knyttet til bl.a. omstilling av energisystemet

o        Bidra med enkelt analysearbeid og å med å utvikle utspill i media/sosiale media 

o        Eventuelt ta ledelse på mindre prosjekter 

o        Holde deg oppdatert om hva som rører seg innen elektrifisering og bidra inn i politisk påvirkningsarbeid. 

 

Linker til noe av det arbeidet praktikanten vil være involvert i: