Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Bergen kommune - Innolab

Bergen kommune - Innolab

Innolab er en fysisk møteplass og knutepunkt for idéarbeid i kommunen om innovasjon og digitalisering på alle områder. Målet er å skape en enklere vei for gode idéer og forslag til forbedringer inn til kommunen.

Innolab Bergen Kommune
Foto/ill.:
Innolab Bergen Kommune

Hovedinnhold

Innovasjonslaben i Bergen kommune kobler alle med gode idéer om hvordan kommunen kan utvikle seg med dem som kan sette tankene ut i live.

Byrådet vedtok å etablere Innovasjonslaben 4. mai 2017 i forbindelse med behandlingen av saken «Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020».

Innovasjonslaben er en del av Seksjon digitalisering og innovasjon i Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom. Laben skal drive frem arbeidet med innovasjon i Bergen kommune.

Målet med laboratoriet er at det skal bistå med tilgang på tilgjengelig infrastruktur og bidra til samhandling på tvers av sektorene i kommunen.

Senteret skal medvirke til at det blir skapt en kultur for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune. Det nye senteret skal også være en samarbeidspartner for eksterne aktører som har konkrete ideer til digitaliseringsprosjekter i kommunen.

 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/demokrati-og-innbyggerrettigheter/demokrati/innbyggerforslag/innovasjonslaboratoriet-innolab

 

Kontaktinformasjon

Kjersti Haukeland Eiken: kjersti.eiken@bergen.kommune.no