Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Infoside

Masteroppgaver 2019

Hovedinnhold

Arnesen, Petter Kristiansen: Measuring and testing the impact of economic nonviolent strategies on democratization

Bergseth, Rikke With: For eller mot regionreformen? En kvalitativ casestudie av Arbeiderpartiets endring i regionreformen fra posisjon til opposisjon.

Eikefet, Synnøve Ravnestad: Does aid save infants lives? A geospatial impact evaluation of aid effectiveness in Uganda

Halstensgård, Synøve Linnea: “An island of controversy in a calm sea of legitimacy and trust” Unveiling the political discourses used by Norwegian parties to legitimize the establishment and extension of immigration detention procedures at Trandum Police Holding Facility

Hauge, Marte: Dangerous Elections: Causes of Electoral Violence in Unconsolidated Regimes

Høifødt, Lars Henrik: Sentraladministrasjonens reaksjon på desentralisering av forvaltningsoppgaver – i lys av regionreformen 2020

Instebø, Daniel Gaassand: Snakker kvinnelige politikere annerledes enn menn?

Johannessen, Simen Aasheim: Minimum Wage, Minimum Effect

Johnsen, Samson Andreas Kleven: The impact of REDD+ on environmental governance and deforestation: A comparative case study of Peru and two subnational Units

Jones, Hanna Amalie Holding: “…but it has to be done fairly”: Results from an experimental study of Norwegian citizens’ conceptions of climate justice

Knutsen, Tonje Støver: Norsk høyreekstremisme på Facebook

Kostøl, Magnus Ravndal: Alle piler peker opp En vekstkurveanalyse av kvinner i de høyeste domstolene

Lier, Truls: Korrupsjon i Norge: Hva kan domfellelser fortelle oss?

Lines, Oscar: The value of human values for understanding attitudes towards the EU: A multi-country and longitudinal study

Martinsen, Nadia Rojahn: “We strongly condemn…”: Norwegian governments’ Foreign Policy Statements as Political Tool or Moral Stance?

Nørbech, Idunn Johanne Bjøve: The Winner Takes it All: Investigating the incumbency effect for the Progress Party on the Norwegian municipal level

Rygh, Håkon: The absence of climate change mitigation

Rødland, Chris Jørgen Knudsen: Kina i Zambia. En casestudie om effekten av kinesisk tilstedeværelse i Zambia.

Stavnes, Einar Døvik: Høyrepopulistiske partier i regjering: effekten på valgoppslutning og politikk

Thorsheim, Eirik Rekve: Rasjonelt valg eller skattemoral? - En flermetodisk studie av nordmenns motivasjon til å kjøpe svart arbeid

Tucker, Anja Christine Rørnes: Without Fear or Favor: Selection Methods on US State Supreme Courts

Åsnes, Magnus: A Qualitative Study of three EU Directives (ISD, MiFID I and MiFID II)

Aastrøm, Lena: Kjønnsperspektiv i norsk asylforvaltning. En casestudie av UDIs tolkning av kjønnsperspektivet i asylvurderingen