Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Karriere

Rådgiver for myndighetskontakt og kommunikasjon i NCE Maritime CleanTech

Chris Jørgen Rødland fullførte sin mastergrad i sammenliknende politikk i 2019. I løpet av studietiden valgte Chris å spesialisere seg i det kinesiske systemet gjennom å dra på utveksling til universiteter i Kina, oppgaveskriving og som studentpraktikant ved Norges ambassade i Beijing. Nå bruker han kunnskap fra Sampol til å gjøre verdens maritime industri grønnere.

Hovedinnhold

Kombinerer en studiet med praksis gjennom Utenriksdepartementets studentpraktikantordning eller UiBs egne praksisprogrammer er sampol en god inngangsport til meningsfulle jobber

Hvor jobber du nå / hva jobber du med?
Jeg jobber i næringsklyngen NCE Maritime CleanTech som rådgiver for myndighetskontakt og kommunikasjon. NCE Maritime Cleantech er en av verdens ledende kommersielle klyngeorganisasjoner for utvikling av rene maritime løsninger. Organisasjonen som ble opprettet i 2011 har i dag nær 140 medlemmer fra hele den maritime verdikjeden.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben er å være en del av et verdensledende miljø som ligger langt fremme når det gjelder å bidra til å gjennomføre det grønne skiftet til havs.  Det mest utfordrende er å kommunisere relativt komplisert informasjon, om for eksempel hydrogen og ammoniakkløsninger, til samarbeidspartnere, myndigheter og samfunnet for øvrig.       

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?
Jeg ble tidlig samfunnsengasjert og sampol var en perfekt mulighet til å tilegne med kunnskap om ulike politiske systemer rundt om i verden. Etter hvert valgte jeg å spesialisere meg i det kinesiske systemet gjennom å dra på utveksling til glimrende universiteter i Kina, oppgaveskriving og som studentpraktikant ved Norges ambassade i Beijing.  

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
På sampol lærte jeg å innhente, forstå og formidle kompleks informasjon. Samtidig er politisk systemforståelsen et viktig læringspunkt. Til slutt ble jeg drillet i å skrive, noe som har kommet godt med. Dette er kunnskap jeg bruker hver dag, og som jeg opplever at svært mange arbeidsgivere etterspør. 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Absolutt. Kombinerer en studiet med praksis gjennom Utenriksdepartementets studentpraktikantordning eller UiBs egne praksisprogrammer er sampol en god inngangsport til meningsfulle jobber. 

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?
Les, skriv og diskuter. Ta i bruk og knytt kontakt med mange av de flinke ressurspersonene ved fakultetet. Engasjer deg i noe, for eksempel i frivillige organisasjoner eller studentpolitikken. Til slutt: reis ut (når du kan) og kom tilbake når du savner norsk natur, work-life balance og norske arbeidsbetingelser (!). Lykke til!