Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Karriere

Førstekonsulent for mikrodata ved Statistisk sentralbyrå

Mina Halle Måsvær fullførte i 2020 sin mastergrad ved sampol, og bruker nå arbeidsdagene sine på å tilrettelegge data for SSBs kunder fra landets fremste forskermiljøer og offentlig forvaltning.

Hovedinnhold

Dersom du ønsker å jobbe med statistikk og analyse, eller som meg med å tilrettelegge data for analyse på sentrale samfunnsområder, vil jeg anbefale å gjøre deg god nytte av metodeundervisningen

Hvor jobber du nå / hva jobber du med?
Jeg jobber på Seksjon for mikrodata ved Statistisk Sentralbyrå. Her jobber jeg med å tilrettelegge data for SSBs kunder fra landets fremste forskermiljøer og offentlig forvaltning, samt noen internasjonale forskere.    

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er at den er så tverrfaglig. Jeg samarbeider tett med et bredt spekter av ulike fagseksjoner i SSB, og får derfor et innblikk i svært ulike statistikkområder. I tillegg får jeg et unikt innblikk i norsk forskningsvirksomhet. Jeg jobber med utrolig dyktige fagfolk hver eneste dag! 

Som nyansatt har det vært en bratt læringskurve. Jeg har fått utfordrende arbeidsoppgaver, som gjør at jeg har fått bruk for min statsvitenskapelige bakgrunn, så vel som annen arbeidserfaring jeg har tatt med meg. Jeg opplever å ha en arbeidsgiver som har stor tro på den kompetansen jeg allerede har og som legger godt til rette for at jeg skal utvikle meg og tilegne meg kompetansen jeg trenger videre.    

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?
Jeg hadde hørt at både bachelor- og masterprogrammene ved instituttet holder høy kvalitet. Jeg visste at Bergen skulle være en levende studentby, så dette var også spennende. Til syvende og sist var det nok min nysgjerrighet for samfunnsmessige og politiske utfordringer som gjorde at jeg valgte sampol. 

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Noe av det sampol tilbyr er solid undervisning i både kvalitative og kvantitative metoder. Kvantitative metodekunnskaper er jo helt sentralt i min jobb, så det har vært av stor nytte for meg å ha et såpass solid grunnlag med meg fra masterprogrammet. I tillegg får man en bred tematisk forståelse som er nyttig når man skal inn i en organisasjon som SSB, som bidrar med kunnskap til samfunnet på alle nivåer. 

Gjennom studiet opparbeider man seg gode analytiske evner. Dette kommer godt med i arbeidshverdagen, både i konkrete arbeidsoppgaver, men også for å kunne bidra med egne innspill til hvordan vi kan løse nye oppgaver og utfordringer på jobb. 

Man får også trent opp arbeidskapasiteten sin i løpet av studiet. Dette er viktig erfaring å ta med i en hektisk arbeidshverdag, hvor man må kunne sjonglere mange oppgaver samtidig. 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Jeg vil absolutt si at en sampol-grad gjør deg ettertraktet i arbeidslivet! Vi sampolere kan brukes til mye forskjellig, og jeg opplever virkelig å ha en jobb som er relevant med tanke på det jeg har studert. Og vise versa: å ha en utdanning som helt konkret er relevant for det arbeidet jeg gjør. I tillegg opplever jeg at potensielle arbeidsgivere vet hva vi kan. Vi er flere sampolere som nå jobber rundt omkring i SSB.    

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?
Dersom du ønsker å jobbe med statistikk og analyse, eller som meg med å tilrettelegge data for analyse på sentrale samfunnsområder, vil jeg anbefale å gjøre deg god nytte av metodeundervisningen. Det viktigste er uansett at du peiler deg inn på det DU syns er interessant, enten tematisk eller metodisk – for sampol har så mye ulikt å by på!