Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Karriere

Konsulent i Deloitte

Samson Kleven leverte sin masteroppgave ved Institutt for sammenliknende politikk i 2019, og jobber i dag som konsulent i Deloitte.

Hovedinnhold

På SAMPOL lærte jeg å å bygge opp essay, bruke ulike typer kvantitative og kvalitative data data og tenke metodisk. Dette bruker jeg daglig i Deloitte.

Hvor jobber du nå / hva jobber du med?
Jeg jobber som konsulent i Deloitte. Her bidrar jeg blant annet med forvaltningsrevisjoner i kommunal sektor og i evalueringer på statlig nivå. 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste er variasjonen i arbeidsoppgaver og at jeg har mulighet til å jobbe med og skrive om et vidt spekter av spennende tema - fra oppvekstsektoren til beredskapshåndtering og klima og miljø. Det mest utfordrende er å skrive rapportene våre på en ryddig og forståelig måte for leserne. Rapportene vi skriver skal være presise og ha et høyt detaljnivå. Dette kan være vanskelig å balansere opp mot forståelige og lesbare rapporter.   

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?
Jeg ønsket å prøve meg fram som student etter videregående og hadde alltid vært interessert i samfunn og historie. SAMPOL var et naturlig valg for meg som bergenser. Dyktige forelesere og emner om politikk og historie fra hele verden holdt meg engasjert, og når jeg også begynte å like metodekursene var det bare å kjøre på videre! 

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Gode metodekurs og masse skriving! På SAMPOL lærte jeg å å bygge opp essay, bruke ulike typer kvantitative og kvalitative data data og tenke metodisk. Dette bruker jeg daglig i Deloitte. 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Absolutt. Metodekunnskaper og evnen til å behandle store mengder data og trekke ut nøkkelinformasjon blir viktigere og viktigere. Dette føler jeg at jeg har lært på SAMPOL.      

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?
Jobbe hardt og være ambisiøs i alle fagene man tar, ikke kjøre de enkleste løsningene hver gang - men heller tørre å satse litt. Vær nysgjerrig og hopp på mulighetene som dukker opp, om det er en praksisplass, feltarbeid eller andre funky muligheter underveis i studieløpet. Uansett hva man gjør underveis i studieløpet tror jeg det er viktig å reflektere over valgene man tar underveis og hvilke muligheter de kan gi.  

Jeg tror også det er viktig å følge interessene sine underveis i studieløpet være en nerd på de områdene man interesserer seg for. Jeg har skrevet om det som interesserer meg gjennom hele studieløpet for å holde motivasjonen oppe. Masteroppgaven min handlet om klimabistand og avskoging av regnskogen i Peru, nå jobber jeg med med forvaltningsrevisjon i kommunal sektor og internkontroll. Dette er vidt forskjellige tema - men de generelle ferdighetene man opparbeider seg på SAMPOL gjør at man er en god kandidat i mange typer jobber.