Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Visit Bergen

Praksisplass hos Visit Bergen

Visit Bergen er det offisielle reiselivsorganet for Bergenregionen. Visit Bergen arbeider for å styrke medlemsbedriftens lønnsomhet og konkurranseevne gjennom målrettet informasjon og markedsføring av regionen i inn og utland. Med 11 medlemskommuner og omkring 400 medlemmer er vi Vestlandets største destinasjonsselskap og fungerer som reiselivsnæringens felles nettverksorgan, produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen av byen og regionen.

Visit Bergen
Foto/ill.:
Visit Bergen

Hovedinnhold

I 2019 startet vi arbeidet med å sertifisere Bergen som et bærekraftig reisemål under Innovasjon Norge sin merkeordning. Arbeidet skjer i samspill med kommune, øvrig forvaltning og våre medlemmer. Visit Bergen er sertifisert som et Miljøfyrtårn og vi er også medlem av Global Destination Sustainability Movement hvor vi samarbeider med internasjonale partnere om å gjøre reiselivet mer bærekraftig

Som praksisstudent hos Visit Bergen vil du inngå i Visit Bergen sitt arbeid med å skape en enda mer en bærekraftig reiselivsnæring. Arbeidet foregår i skjæringspunktet mellom næringsliv, politikk og forvaltning. Det er en fordel, men ikke et krav, å ha nysgjerrighet for eller erfaring med organisasjonsarbeid, datainnsamling, bærekraft og politikk. Gode skriveferdigheter både på norsk og engelsk er en fordel.

Vi tilbyr:

  • Verdifull innsikt i en av Norges fem største eksportnæringer
  • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag og bidra til å forme rammene for omstillingen av reiselivsnæringen i Bergensregionen
  • Varierte og fleksible arbeidsoppgaver
  • Et dyktig og dynamisk arbeidsmiljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

  • Bidra til utvikling av initiativ innen bærekraft for våre medlemmer
  • Bidra til datainnsamling og analyser av status for bærekraftarbeidet på reisemålet og internt i egen organisasjon
  • Identifisere mulige samarbeidspartnere i arbeidet med utviklingen av en bærekraftig reiselivsregion
  • Bidra til utvikling og utforming av informasjon rettet mot medlemmer, kunder og internt i egen organisasjon
  • Øvrig internt arbeid

Kontaktinformasjon:

Magnus Brekke Nygaard, Project Manager Sustainability

magnus@visitbergen.com/  +47 984 14 983 

Nettsted: https://www.visitbergen.com/

Arbeidssted: Visit Bergen, Strandkaien 3