Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Fornybar Norge

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge. Vi har medlemmer i hele verdikjeden, inkludert fornybar energiproduksjon på land og til havs, nettselskaper, entreprenører, strømsalg, leverandører og rådgivere.

Fornybar Norge
Foto/ill.:
Fornybar Norge

Hovedinnhold

Praktikantstilling ved Fornybar Norges Brusselkontor

Mange lovforslag innen energi- og klima skal ferdigstilles før valget i Europaparlamentet neste sommer noe som gjør våren 2024 ekstra spennende. Hos Fornybar Norge får du mulighet til å sette teori ut i praksis – søk praksisplass hos oss før 1. november!

 

Som studentpraktikant hos Fornybar Norge i Brussel vil du få mulighet til å oppleve europeisk politikkutvikling på nært hold. Kontoret følger daglig EUs lovgivningsprosesser og jobber for å forbedre rammevilkårene for fornybarnæringen. Vi tilbyr muligheten til å oppleve hvordan en norsk interesseorganisasjon jobber i EU og god oppfølging samt mulighet til å oppleve en rekke policy-arenaer i Brussel på nært hold. I tillegg er muligheten til å oppleve EUs valgdemokrati en unik opplevelse da Parlamentsvalg kun foregår hvert femte år.

Arbeidsoppgaver

Som praktikant ved Fornybar Norges Brusselkontor vil du få arbeidsoppgaver som:

· Følge og rapportere på nyhetsbildet i EU og relevante medlemsland.

· Skrive artikler for nyhetsbrevet til våre medlemmer.

· Bidra i forberedelsene av møter og arbeidsgrupper opp mot Nordenergi og Eurelectric.

· Delta og rapportere fra seminarer og konferanser på vegne av Fornybar Norge. Her har du frihet til å påvirke hva du vil delta på selv basert på personlig interesser.

· Forberede og delta på møter, seminarer og samlinger med medlemmer og andre besøkende.

Vi ser et etter en praktikant med god formidlingsevne, som tar initiativ og har interesse for å lære mer om grønn energiomstilling og EU-politikk.

 

Om Fornybar Norges Brusselkontor

Store deler av norsk energi- og klimapolitikk berøres av EØS-avtalen og derfor er aktiviteten i Brussel avgjørende for utformingen av rammevilkår for fornybarnæringen. I det daglige vil du jobbe sammen i et lite team sammen med Niklas og Ingvil, noe som også gjør at du vil få en del ansvar og frihet til å forme hverdagen ut fra egne faginteresser.

 

Vi er del av Det nordiske energikontoret i Brussel hvor vi sitter med våre nordiske søsterorganisasjoner fra Finland, Sverige og Danmark samt de store nordiske energiselskapene Statkraft, Fortum, Ørsted, Eviny og Å Energi. Her er det flere andre praktikanter og et trivelig internasjonalt kontormiljø. I tillegg har Fornybar Norge formannskapet i Nordenergi.

Les mer om Fornybar Norge her.

Mer informasjon om Fornybar Norges arbeid i Brussel finnes her.

Kontaktinfo for spørsmål: Niklas Kalvø Tessem, leder for Brusselkontoret, (niklas.tessem@fornybarnorge.no) eller Ingvil Østhassel, rådgiver på Brusselkontoret (ingvil.osthassel@fornybarnorge.no).