Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Månedens alumn: Thor Haakon Bakke

Det er stor variasjon i hva man kan bli med en utdanning fra Institutt for sammenliknende politikk. I serien «Månedens alumn» vil instituttet presentere noen av våre tidligere studenter og hva de gjør nå. Månedens alumn er MDG-politiker Thor Haakon Bakke.

Hovedinnhold

Thor leverte sin bachelorgrad i sammenliknende politikk våren 2021. Hva skrev du om? 

Fastlegeordningen faktisk! Det har jo fått fornyet interesse nå siden den er i krise med manglende rekruttering, men allerede i 2012 var man kjent med mange av trendene som i dag skaper krisen. Det handler om et krysspress for legene med stadig flere oppgaver, andre arbeidsplasser som virker mer fristende og den typen ting. Det jeg skrev om var hvorfor fastlegeordningen fungerer bedre enn slik allmennlegetjenesten var organisert på 90-tallet, altså før ordningen ble innført i 2001. Det man så da var at det var lange køer til legen og det tok tid til å komme til. Fastlegeordningen løste dette veldig godt, men ordningen har blitt forsømt siden den kom på plass. Nå bør det gjøres justeringer i ordningen, det vil være uklokt å skrote den. I dag vil nok en skroting føre til enda mer privatisering, noe som vil være sterkt uheldig da de offentlige legene vil få de tyngste og mest komplekse pasientene, mens de private vil ende opp med å «skumme fløten».

Hva har du jobbet med siden endt utdanning og hva jobber du med nå?

Alt fra rekruttering i et hodejegerfirma, til vikarlærer og som rådgiver i Kreftforeningen. Jeg var også byråd for byutvikling, klima og miljø, samt byråd for klima, miljø og samferdsel. Nå er jeg opposisjonspolitiker og driver og troller byrådet, samt lager estetiktoks.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknede politikk (Sampol) har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Absolutt, spesielt egenskapen til kritisk tenkning og en god grunnleggende oversikt over samfunnsutviklingen. Skal man forstå verden er sampol et bra sted å begynne. Det hjelper spesielt på i Bergenspolitikken!

Hva anbefaler du til studenter som skal ut i arbeidslivet?

Sjekk hva visjonen til virksomheten du skal på intervju til er. En gang var jeg på intervju hos NAV og ble spurt om hva jeg mente om visjonen «vi gir mennesker muligheter». Jeg visste ikke at det var NAV sin egen, så jeg kalte den absurd og svulstig. Fikk ikke den jobben for å si det sånn!