Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Sampol290

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) søker en studentpraktikant til avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning høsten 2023. Avdelingen består av ni dyktige og hyggelige medarbeidere, og har kontorer i Bergen sentrum.

Hovedinnhold

HK-dir arbeider for å løfte og mobilisere kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet sin tilgang på kompetent arbeidskraft. Vi iverksetter politikk, utvikler kunnskapsgrunnlag og gir råd til myndigheter om politikkutvikling. Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning forvalter 1,3 milliarder kroner i tilskudd til fagskoler og jobber med å videreutvikle høyere yrkesfaglig utdanning.

Vi søker en selvstendig, nysgjerrig og strukturert student som ønsker relevant arbeidserfaring fra et sentralt direktorat. I denne stillingen vil du delta i avdelingens arbeid knyttet til tilskuddsforvaltning, rådgivning og analyse. Du vil få innblikk i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og partene i arbeidslivet. Ved siden av å delta i avdelingens løpende arbeid, vil du få ansvar for et analyseoppdrag knyttet til utdanning og kompetanse.

Sentrale arbeidsoppgaver:

- Utarbeide analyserapport(er) knyttet til avdelingens ansvarsområde

- Resultatanalyse knyttet til tilskuddsordningen Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning, herunder utvikle metode og prosjektplan for oppdraget

- Delta i sekretariatsoppgaver for Nasjonalt fagskoleråd

- Forvaltningsoppgaver knyttet til tilskuddsordninger

- Delta i ad hoc arbeidsgrupper og prosjekter knyttet til avdelingens ansvarsområde

 

Sentrale ferdigheter for å lykkes på praksisplassen:

● Gode analytiske evner

● Systematisk, effektiv og god gjennomføringsevne

● God metodekunnskap

● God evne til skriftlig framstilling

● Dreven i bruk av Microsoft Office, særskilt excel

Abeidssted: Bergen

Nettside: hkdir.no

Kontaktperson

Else Kathrine Nesmoen

avdelingsleder

avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning

divisjon for arbeidsliv og kompetanse

+47 91 12 70 10

else.kathrine.nesmoen@hkdir.no