Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Konferanse

Sampolkonferansen

sampolkonferansen
Sampolkonferansenplakat
Foto/ill.:
Haugen

Hovedinnhold

Sampol-konferansen 2023 blir arrangert av mastergradsstudenter ved Institutt for Sammenliknende Politikk (UiB) annethvert år, og har som hovedmål å skape en levende debattarena for konstruktiv meningsutveksling rundt betydningsfulle samfunnsaktuelle og vitenskapelige tema. Konferansen har vært arrangert hvert annet år siden 1985 med fokus på et bredt spekter av temaer, blant annet kampen mot terror, klima og samfunnsvitenskap. Konferansen har over tid etablert seg som en anerkjent plattform for statsvitenskapelig debatt med et tverrfaglig miljø av studenter, politikere, næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning. 

Sampol-konferansen 2023: "(U)begrenset teknologi: Demokratiets fremgang eller undergang?" vil avholdes i Universitetsaulaen og på Det Akademiske Kvarter i Bergen den 18. Oktober 2023. Temaet for årets konferanse er teknologi, demokrati og bærekraft. Vi vil i løpet av dagen fordype oss i hvordan teknologi kan påvirke samfunnet og demokratiet rundt oss.

Under konferansen vil vi arrangere en rekke diskusjoner, foredrag og panelsamtaler som tar for seg etiske dilemmaer knyttet til kunstig intelligens, brukerdata fra teknologiselskaper, autoritær teknologibruk, ytringsfrihet og bærekraft. Vi har invitert ledende eksperter innenfor disse feltene, samt representanter fra arbeidslivet, inkludert politiet, datatilsynet, journalister og til og med Equinor.

Kvelden avsluttes på Kvarteret med en tradisjonstro partidebatt ledet av Lilla Sølhusvik fra NRK, der  Jan Christian Vestre (AP), Erna Solberg (H), Terje Søviknes (FRP), Lars Haltbrekken (SV), Thor Haakon Bakke (MDG), Morten Helland (KRF), Sofie Marhaug (Rødt) vil diskutere spørsmål knyttet til energi og fornybarhet.

Vi tilbyr selvfølgelig studentvennlige priser, der vi også vil servere lunsj fra Godt brød under dag-arrangementet.

For ytterligere informasjon om Sampol-konferansen kan du lese mer på vår nettside sampolkonferansen.no.

Kontakt: kontakt@sampolkonferansen.no