Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Kvinnenettverket

Kvinnenettverket på Sampol
Foto/ill.:
Magnus Buseth Danielsen (UiB)

Hovedinnhold

Kvinnenettverket på Sampol jobber for å skape et støttende miljø for kvinnene på instituttet. Dette gjøres gjennom å jobbe for likestilling på instituttet, styrke kvinners akademiske ferdigheter og gjennom tiltak for å skape sterkere bånd mellom kvinnene på Sampol. 

Nettverket ble grunnlagt på initiativ fra en arbeidsgruppe for likestilling. Arbeidsgruppen ble opprettet sommeren 2021 og leverte sin rapport i desember samme år. Et av tiltakene som ble foreslått var å opprette et kvinnenettverk. Nettverket ble deretter offisielt grunnlagt i 2022, og det ble ledet av Kristin Strømsnes i 2022 og 2023.

Vi mener at ethvert individ, uansett kjønn, skal ha like muligheter og lik representasjon i akademia.

Institusjonell og disiplinær likestilling er nettverkets hovedverdier

Via en rekke initiativer og beslutningspåvirkning jobber vi for å adressere systemiske barrierer og for å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø hvor alle kan trives. Derfor arrangerer nettverket et årlig arrangement for likestilling på instituttsnivå.

Et av våre hovedmål er å bidra til å forbedre kvinners akademiske ferdigheter. Vi forstår viktigheten av kontinuerlig læring og profesjonell utvikling for å bygge karriere. Derfor tilbyr vi seminarer og workshops på en rekke områder, som for eksempel presentasjonsteknikk, CV-skriving, og nettverksstrategier.

I tillegg til ferdighetsbygging, prioriterer vi aktiviteter som styrker båndene mellom de kvinnelige ansatte på instituttet. Vi organiserer sosiale samlinger og mentorprogrammer for å fasilitere meningsfulle interaksjoner og samarbeid. Ved å utveksle erfaringer og støtte hverandre kan vi skape et sterkere og mer samlet fellesskap for kvinner på Institutt for sammenliknende politikk.

I 2024 er Sampols Kvinnenettverk koordinert av Jana Belschner og Marte S. Skogen.