Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Innholdet i praksisen

I løpet av et semester vil studentene få ansvar for å løse en rekke praktiske arbeidsoppgaver i bedriften. Blandt annet skal man skrive en lengre praksisrapport, som og leveres inn som eksamen i faget. Tema for praksisrapporten utarbeides av praksisbedriften og er tilpasset bedriftens ønsker og behov.

Hovedinnhold

Innholdet i et semester i praksis

 • Praksisen utgjør ett semester (jan-mai / aug-des).
 • Studentene er utplassert i 16 uker i 50 prosent stilling (100 prosent for SAMPOL291 - praksis utenbys).
 • Studentene sitt arbeid er relevant både for bedriften og for studentens faglige utvikling.                                                                                                        
 • Instituttet ved emneansvarlig bidrar med å tilrettelegge for praksisen, og spesielt med arbeidet med praksisrapporten.
 • Arbeidsgiverne styrer den enkelte student sine oppgaver i bedriften.
 • Det utbetales ikke lønn.


Praktisk gjennomføring

 • I bedriften får studentene relevante arbeidsoppgaver for en bachelorstudent ved Institutt for sammenliknende politikk og en personlig veileder som følger opp studenten.
 • De konkrete arbeidstidene er opp til studenten og praksisstedet å bli enige om.
 • Vi ønsker at studenten skal ha et oppfølgingsmøte med mentor ved arbeidsplassen minimum en gang i uken.
 • Prakisrapporten som leveres simn eksamensoppgave i emnet skal skrives i arbeidstiden.   
 • Studentene har egne arbeidsplasser som også kan brukes til selvstendig skriving og studiearbeid.
 • Studentene vil ha kontakt med instituttet under praksisoppholdet og instituttet vil komme på bedriftsbesøk.


Opptak

 • Studentene sender inn søknad og CV som i en jobbsøknad via søknadsskjema i skjemaker, som åpner 1-2 uker før søknadsfrist. Fristen er normalt. 15 mai (høst) og 15. november (vår).
 • Emneansvarlig sender kvalifiserte søkeres informasjon videre til de aktuelle bedriftene / organisasjonene. 
 • Bedriften velger mellom flere kandidater på bakgrunn av søknad og CV.
 • De fleste gjennomfører intervju med aktuelle kandidater i samarbeid med instituttet, andre tilbyr praksisplassen kun basert på søknaden.