Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

A-L

Se pulikasjonsdetaljer i BORA.

 

Baldersheim, Lene: Politicising petroleum:an assesment of the causes behind resource nationalism in the oil and gas sector.

 

Banne, Kaisa: Europeisk politisamarbeid – et spørsmål om å vinne suverenitet.?

 

Baksjøberg, Marianne: EU's transformative makt. En analyse av EUs påvirkning på Tyrkias demokratiseringsprosess.

 

Bjørk, Julie Irene: Economic interests and European integration on the Climate Policy Dimension: - Assessing the role of the German steel industry in the creation of an EU Emissions Trading Scheme.

 

Båtstrand, Sondre Lindholm: Politikk teller, kjønnsroller avgjør. Om kjønnsfordelingen i 30 europeiske parlamenter.

 

Edvardsen, Ove: Virkemidlene i kampen mot terror. -Overdrevne eller nødvendige sikkerhetstiltak?

 

Elseth, Camilla: Divine intervention or rhetorical action? A study of the European Union`s Democratization Policy and its effect on Croatia.

 

Evjen, Kjetil: Royal succession in the modern state of Saudi Arabia: A game theoretic analysis.

 

Fjeld, Anniken Beyer: Makt, media og memhet: En analyse av hvordan ”media og andre samfunnsaktører utfordrer tradisjonelle politiske aktørers makt.

 

Giskemo, Gunhild Gram: Exploring the relationship between socioeconomic inequality, political instability and economic growth: Why do we know so little?

 

Hansen, Katrine Moland: Identity, Votes and Violence: Degree of Hindu-Muslim Conflict in Gujaral and Rajasthan.

 

Heggstad, Kari Kristine: How did it all start? A Comparison of the Establishment of the Oli Industry in Nigeria and Chad.

 

Holgersen, Jon Dagsland: Landsfader eller landssviker? En kvantitativ analyse av hvilke faktorer som predikerer grad av storhet til norske statsministere i perioden 1905-1997.

 

Haugland, Ragnhild: Escaping limbo: Why some states are recognised while others are not.

 

Idsøe, Erik Sandsmark: ”Kinder kriegen die Leute sowieso”. Inwieweit hat die Teilung Deutschlands die Familienpolitik der heutigen Bundesrepublik beeinflusst?

 

Jørgensen Aina Dalland: Sentrum og i periferi i Russland: Ei spelteoretisk analyse av Tsetsjeniakonflikten.

 

Johnstad, Petter Grahl: Winning without fighting: The Art of Nonviolent Action.

 

Larsson, Karl Kristian: Den forventede omveltningen - Realignment og ideologi i USA i perioden 1971- 2006.

 

Løvlie, Frode: From Maximalist Absolutism towards Pragmatic Oppurtunism -explaining HAMAS electoral participation.

 

M-Å

Se pulikasjonsdetaljer i BORA.

 

Mathisen, Eirik: Cleavages and party systems in post-communist Hungary, Romania and Bulgaria.

 

Mjelde, Hilmar: Explaining membership growth in the Norwegian Progress party from 1973 to 2008.

 

Mortensen, Anne Katrine: Abolition of the death penalty: An event history analysis of the political, cultural and socioeconomic determinants of death penalty abolition.

 

Norheim, Anders: Ressurser tel, kommunikasjonen avgjer. En studie av PR-bransjens vekst og verknad.

 

Nyheim, Ingerd Lene: Solidaritet eller proteksjonisme? - Ein innhaldsanalyse av debatten om tenestedirektivet i Stortinget og Bundestag.

 

Salthe, Tone: Democracy and the conflict concerning economic, social, and cultural rights in Venezuela.

 

Paulsen, Janne Storm: George W.Bush -A DISJUNCTIVE PRESIDENT IN POLITICAL TIME?

 

Rotwitt, Espen: Assessing societal accountability in Ecuador.

 

Rønning, Margrethe : Naturressurser, institusjoner og korrupsjon- en kvantitativ analyse.

 

Sirevaag, Kjersti: A critical assessment of democratic quality in Costa Rica after 1980: economic crisis,social detoration and political changes.

 

Staalesen, Pia Dybvik: Interest and Identity. A comparative Analysis of German, French and British Approaches to the European Common Foreign and Security Policy (CFSP).

 

Stokka, Einar: Europeisering av norske fylkeskommunar. Fylkesansattes holdninger til europeisk samarbeid.

 

Straus, Kristoffer: Lobbyisme i lokaldemokratiet: en kvalitativ analyse av lobbyisme i Bergen kommune.

 

Sælensminde, Ingrid: Om ikke grasrot, så nesten litt. Miljøverndepartementets virkemidler for å skape folkelig miljøvernengasjement.

 

Sønsthagen, Bente: Libanon etter borgarkrigen – eksempel på eit demokratisk samanbrot? Ein analyse av Shia - muslimane sin påverknad på den demokratiske utviklinga i Libanon.

 

Vengen, Harald Eikenæs: Reluctant Europeans? A Comparative study of the policies in Norway and Sweden towards the free movement of workers from the new EU member states.

 

Vestrheim, Eirik: Effekten av rase og klasse på den ideologiske utviklinga i sørstatane: Ei panelanalyse av stemmegjevinga til sørstatsdelegasjonen i Representantanes hus i perioden frå 1972 til 1994.

 

Viblemo, Tor Egil: Syn på lovprøvingsretten. En kvalitativ, demokratisk og rettsteoretisk studie.

 

Wik, Ingrid: Trade liberation: The right engine of growth? A quantitive analysis.

 

Ødegaard, Julie Ane: In the eyes of the people –an analysis of the impact of EU membership on new member states.

 

Aase, Camilla: "Hijabdebatten i Norge og Frankrike - en analyse."