Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Master- og hovedfagsoppgaver 2006

Hovedinnhold

 

Hovedoppgaver 2006

Olsnes, Torunn: Politikk og rett. Domstolens betydning for Europa-parlamentets økte innflytelse i EU 1979-1999.

Holmås, Randi: Frankrikes suverenitet i møte med transnasjonale økonomiske aktører og strømninger.

Mortensen, Helga Marie: Hva om utenlandske statsborgere hadde fått stemmerett ved stortingsvalg? En kontrafaktisk analyse av stemmerettsutvidelsen i 1983.

Ramsdal, Kjetil: Nigerian democratisation. A text Analysis of Democracy Theory.

Skorstad, Gry Irene: "Citizenship, Migrants and their Children. A study of the Changing face of Chinese Citizenship".

Åbergsjord, Ingrid: Aktiv dødshjelp - passiv politikk? En studie av Norge og Nederland.Masteroppgaver 2006

Bjørshol, Einar: Parties Matter. Explaining Political Corruption in Democratic Regimes.

Bolstad, Siri: Civil-Military Relations in Nicaragua. A comparative perspective.

Davidsen, Pål Arne : The Making and Unmaking of the Politics of Exceptionality – Studying Processes of Securitisation and Desecuritisation in the Orange and Okavango River Basins.

Dyregrov, Silje: Helt kort til slutt: Hva med folkeretten? En sammenligning av NRK og TV2s nyhetsdekning av folkerett i Kosovo- og Irak-krigen.

Falch, Åshild: Durable Peace Following civil War: Testing the Importance of Security Guarantees and Institutional Settlement Arrangements.

Ness, Ninja Tolo: Nordic Green party members - A Comparative Analysis.

Fredriksen, Camilla C.: Art in Totalitarian Regimes. –Imitation of Life or Ideological Indoctrination?

Herland, Christine Fluge: The Challenge of Compromise. A Comparative Analysis of the Transition from the French Mandate in Syria and Lebanon.

Holden, Rolf Magnus: Storbritannias, Frankrikes og Tysklands sikkerhets-og forsvarspolitiske utvikling. Europeiske staters bidragsvilje i internasjonale militære internvensjoner.

Lauvsnes, Trine: The Judicial protection of tolerance in Chile and Argentina. Explaining freedom of expression jurisprudence, 1990 – 2003.

Lervik, Jannicke: Spiller koalisjonspartier noen rolle? En komparativ studie av offentlig politikk i tolv demokratier 1968-1999.

Lie, Berit Øksnevad: Fylkeskommunar, regionar eller ingen av delane? - Ei komparativ analyse av lokal- og regionalpolitikararar i Vest- og Nord-Noreg sine haldningar til framtidig forvaltningsordning.

Lie, Svenn Arne: Shifting parties, constant cleavage. Party system formation along the urban-rural cleavage in post-communist Lithuania.

Munkejord, Mads: Økonomi og europeisk integrasjon: En tidsserieanalyse av den norske EU-opinionen i perioden 1992-2005.

Nordenhaug, Iselin: Norsk bekjempelse av terrorisme etter 11. september 2001. En analyse av regjeringens vurderinger, motivasjoner og tiltak 1993-2004. 

Nordlie, Lene: Politisk opposisjon i et autoritært regime. En analyse av regimets respons til islamsk opposisjon i Egypt.

Nygård, Arild: China's long march to democracy. "Feeling the stones while crossing the river" -Deng Xiaoping

Olsen, Knut Gjerseth: A Third Image Challenge to Democratic Peace. – An Interaction Analysis of the Cold War Effect.

Skard, Åshild: Regional mobilisering i to dimensjoner: En studie av regionkontorer i EU.

Skjævestad, Anne: The Mapuche people’s battle for indigenous land: Possibilities for litigating on indigenous land rights.

Smestad, Annemarie: The Color of Polity. Political representation of African Americans In Florida from 1996 to 2002.

Sundsbak, Ragnhild: Private sikkerhetsintervensjoner på internasjonalt nivå 1960-2002.

Sørensen, Unn Therese: En komparativ undersøkelse av parlamentarisk likestilling i Norge og Sverige.