Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

Se publikasjonsdetaljer i BORA.

Arntzen, Elin: Mellom ord og krig: Ein komparativ casestudie av EU og USA sin bruk av GSP-sanksjonar mot Kviterussland

Bentsen, Henrik Litleré: «Vår evne til å kompromisse». Flernivåanalyse av årsakene til dissens i straffesaker i Norges Høyesterett fra 1996 til 2011

Espedal, Terje Mikal: The relationship between natural resources and armed conflict onset: “It’s complicated”.  A quantitative analysis of how natural resources affect internal armed conflict onset during the period 1950-2003.

Greve, Henrik Emil: The EU’s energy policy and the relations to Norway and Russia

Gulbrandsen, Magnus Andreas: Political Institutions and Economic Growth: The Effects of Executive Elections, Legislatures, and Parties under Democratic and Non-Democratic Regimes

Hansen, Lasse Kolbjørn Anke: “Lord, here comes the flood”: Investigating the chains of climate change discourses in Kiribati

Haugen, Ann Helen: Semi-presidensystem – et problematisk institusjonelt valg?

Hotvedt, Kristin Sømme: The Framework Law for Citizen Coexistence and Administrative Violations in El Salvador. An analysis of the law-making process (1998-2011)

Midtflø, Dina-Kristin Topphol: «Gimme Shelter»: How Can States and the World Community Protect «Climate Refugees»?

Mrimba, Vincent Oduor: The Kenyan Parliament: From Rubberstamp to Transformative Legislature

Myklebust, Siri Tenden: «Paradigmeskifter i to arbeidsmarkedsregimer?». En komparativ casestudie av reformveiene i Danmark og Tyskland 2000 - 2010

Nepstad, Kaia: Participatory budgeting i en ny kontekst: utfordringer og muligheter. En komparativ analyse av tre participatory budgeting-programmer i Storbritannia

Skiple, Jon Kåre: «Høyesterett er først og fremst en kollegial domstol». Fleirnivåanalyse av effekten av ideologi på individ- og saksnivå på dommarar sine vota i økonomiske saker i Norge sin Høgsterett i tidsperioden 1991-2011

Skjervheim, Øivind: The Two Foreigners: Comparing the Effects of Bilateral Foreign Aid and FDI on Political and Economic Human Rights Restrictions

Skogen, Vilde Birkeland: Senegal og Mali 2012 - det paradoksale rollebyttet

Steudel, Kaspar Tjeldflaat: Den femte Bølgen? En komparativ studie av den arabiske våren og demokratibølger

Stiegler, Per Henrik: Iran: The Struggle from Within