Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Sampolkonferansen

Sampolkonferansen

Siden 1985 har master- og hovedfagsstudentene ved Institutt for sammenliknende politikk organisert Sampolkonferansen. Arrangementet går av stabelen annethvert år og har som formål å formidle kunnskap om viktige samfunnsutfordringer fra et akademisk perspektiv

Sampolkonferanse-plakatar frå forgangne tider.
Sampolkonferanse-plakater fra forgangne tider.
Foto/ill.:
Sampolkonferansen

Hovedinnhold

Sampolkonferansen gjennom historien

Daværende hovedfagsstudent i sammenliknende politikk, nå professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jan Erik Grindheim, startet Sampolkonferansen i 1985 for å knytte Bergens næringsliv tettere opp mot faget sammenliknende politikk. På bakgrunn av dette handlet konferansen i 1985 om statsvitenskap og internasjonalisering av næringslivet. Sampolkonferansen har siden vært arrangert annethvert år av masterstudentene i sammenliknende politikk, hvor søkelyset har blitt satt på ulike dagsaktuelle tema. Målet er ikke bare å skape debatt og å sette saker på dagsorden, men også å synliggjøre sampol-faget, eller som Frank Aarebrot sier; «å selge sampol til næringslivet.»

Sampolkonferansen har et ønske om å bidra med gode, akademiske foredrag og debatter rundt politikk og næringsliv for lokalsamfunnet. På dette vis er det viktig at Sampolkonferansen bærer preg av objektivitet i tillegg til å belyse problemstillinger fra ulike perspektiv. Sampolkonferansen skal formidle kunnskap om viktige problemstillinger fra et akademisk synspunkt, hvor personer som har spesialisert seg på temaene er invitert. Konferansen skal også være en arena hvor man har muligheten til å komme med egne innspill som publikummer. Tidligere konferanser har tatt opp tema som berører mennesker på ulike måter i samfunnet.

Tidligere konferanser

I 2007 var temaet for konferansen korrupsjon som en global og nasjonal virkelighet. For å sette søkelys på utviklingen og fremtidige utfordringer var blant annet statsråd Åslaug Haga invitert til å debattere. I 2009 søkte konferansen svar på spørsmålet om diplomatisk samarbeid mellom landene i nord. Både Islands president Olafur Ragnar Grimsson og Russlands ambassadør Sergej Andrejev, tok turen til Bergen for å bidra med svar og erfaringer i 2009.

«I was profoundly impressed by the quality of the Sampol conference, the vigorous and stimulating discussions and how this extraordinary gathering in Bergen played a pioneering role in highlighting Arctic issues which now are firmly on the global agenda.» 

- Ólafur Ragnar Grímsson, President of Iceland

I 2011, rett i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli, handlet konferansen om terror. Konferansen satte et faglig preg med søkelysene krig, dialog, media og trusselbilde. Konferansen synliggjorde terrorismens kompleksitet, og handlet om hvilke tiltak vi nasjonalt og internasjonalt kan gjøre i kampen mot terror. Blant de inviterte var forsvarsminister Grete Faremo. Konferansen i 2013 dreide seg om narkotikapolitikk og ble ledet av Elin Monstad – som du kan lese intervju med på nettsidene til Sampolkonferansen. Flere eksperter innen helse, politikk og juss innledet konferansen med sine tanker om ruspolitikk i møte med rusmisbrukere. Målet med konferansen var å synliggjøre de tiltak samfunnet, og da særlig Bergen, kan gjøre for problemene som narkotika medfører. Konferansene mellom 2015 og 2021 har tatt opp globale samfunnsutfordringer som ulikhet, klimautfordringene og trusler mot demokratiet som populisme."

«Sampolkonferansen er for meg synonymt med faglig kvalitet og studentfrivillighet. Den har en lang og solid tradisjon som en av de beste studentdrevne konferansene i Norge. I 2013 var temaet 'Narkotika - et uløselig problem?', et komplisert og viktig tema som ble belyst fra en rekke perspektiver med dyktige faglige innledere. Den organisatoriske innsatsen for å få på plass denne konferansen var formidabel, og resultatet ble svært vellykket.»

- Dag Rune Olsen, tidligere rektor, Universitetet i Bergen