Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Freds- og post-konfliktskoordinering for FN

Åshild Falch fullførte mastergraden i sammenliknende politikk i 2006. I dag jobber hun med freds- og post-konfliktskoordinering i FN.

Hovedinnhold

Jeg har alltid vært interessert internasjonal politikk og “krig og fred og sånt,” og sampolstudiene var midt i blinken for å lære mer om disse temaene.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med? 

Jeg jobber som koordineringsansvarlig innen fred- og postkonflikt-tema for FNs stedlige representant i Colombia. Fredsforhandlingene mellom den Colombianske regjeringen og FARC ventes å ferdigstilles i løpet av første halvdel av 2016, og i den forbindelse er jeg er ansvarlig for å forberede og posisjonere FN-systemet for postkontlikt fredsbygging.

 

Hvorfor valgte du å studere sampol? 

Jeg har alltid vært interessert internasjonal politikk og “krig og fred og sånt,” og sampolstudiene var midt i blinken for å lære mer om disse temaene.

 

Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse? /På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

For meg var temaet for masteroppgaven utslagsgivende for jobbene jeg har hatt etter endt utdannelse. Jeg skrev en kvantitativt orientert oppgave om hva som påvirker varigheten av fred etter borgerkriger, og har i ettertid brukt kunnskapen jeg tilegnet meg både som forsker ved PRIO og i humanitære og demokratirelaterte operasjoner i konfliktrammede land som Burundi, Nepal, Nigeria, og nå i Colombia. Sampolutdannelsens strukturerte kombinasjon av tematikk og metode er noe jeg har hatt god nytte av i alle jobbene jeg har hatt.

 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet? 

Ja, som nevnt tror jeg særlig at kombinasjonen av kvantitative og kvalitative sammenlignende metoder er nyttig og ettertraktet for samfunnsfaglige stillinger. Ofte har jeg selv fremhevet disse egenskapene og hvordan de kan brukes på en effektiv måte i den enkelte jobbsammenheng.

 

Har du noen tips å komme med til slutt? 

Ut fra egen erfaring vil jeg tipse om tenke seg godt om når en velger tema for masteroppgaven, og om mulig rette den inn mot det en ønsker å jobbe med etter endte studier. Relevant frivillig arbeid kan også være viktig når en søker på de først jobbene. Selv var jeg frivillig som Flyktningguide og instruktør i internasjonal humanitær rett for Røde Kors under studiene, og det var nok til hjelp både for eget karrierevalg og for de første jobbsøknadene.