Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Administrativ leder i Changemaker

Bjørn Kristian Danbolt har en mastergrad i sammenliknende politikk og jobber som administrativ leder i Changemaker.

Hovedinnhold

Det at studiet, og da spesielt mastergraden, er et meget arbeidsintensivt studie har vært viktig. Evner til å jobbe selvstendig, målrettet og ofte lange dager har vært egenskaper som har vært viktige å ha med i arbeidslivet.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?
Jeg jobber i Changemaker, som er med over 1500 medlemmer er Norges største ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitiske spørsmål. Mottoet er ”Klart vi kan forandre verden” – og sånn sett er engasjementet fra sammenliknende politikk godt å ha med i bunn.

I Changemaker jobber jeg som administrativ leder. Her er jeg personalsjef for fire andre, samtidig som jeg har det overordnede ansvar for økonomien og driften til organisasjonen i samarbeid med Sentralstyret i organisasjonen. Samtidig er det en allsidig stilling som innebærer mange forskjellige arbeidsoppgaver.  

Hvorfor valgte du å studere sampol?
På bachelorstudiet valgte jeg å studere Bachelorgrad i USA-studier. Det ga muligheten til å spesialisere seg i enten historie, religionsvitenskap, litteratur eller sammenliknende politikk. For meg ble sammenliknende politikk det naturlige valget siden jeg var mest interessert i politikk, men det var veldig fint å ha med både det historiske og litteraturvitenskapelige perspektivet inn i mastergraden.

Jeg valgte å studere mastergrad i sampol fordi det tilbyr en bredde i ulike fag, er forskningsorientert, og instituttet har mange spennende samarbeid på tvers av faggrener. I tillegg er Bergen en ufattelig fin studieby!  

Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?
Det at studiet, og da spesielt mastergraden, er et meget arbeidsintensivt studie har vært viktig. Evner til å jobbe selvstendig, målrettet og ofte lange dager har vært egenskaper som har vært viktige å ha med i arbeidslivet. Studiet har også gitt en god innsikt i en rekke forskjellige politiske systemer og teorier om hvordan verden fungerer slik den gjør, noe som er fint å ha når jeg analyserer nyhetsbilder og politiske prosesser i jobbsammenheng. Dessuten syns jeg det er veldig nyttig merverdig å forstå hvordan samfunn henger sammen.

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Min nåværende jobb innebærer til tider et veldig høyt arbeidspress, ikke så ulikt det man opplever når trykket er som høyest under mastergradsarbeidet. De erfaringene fra studiene og det sosiale felleskapet på Sofie Lindstrøms hus har vært veldig nyttig. Her har evnene fra studiene med å kunne jobbe selvstendig og målrettet vært viktig. I Changemaker jobbes det med svært spennende politiske spørsmål innenfor klima og miljø, gjeld og kapitalflukt og global helse – her har den faglig tyngden fra sampol vært fint å ha med i dette arbeidet.  

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
På mange måter har den det. Ved siden av å bli en ekspert på det man har skrevet masteroppgave om, besitter man svært mye kunnskap hvordan samfunnet henger sammen generelt. Det at man får gode kunnskaper i metode og forskningsarbeid er ettertraktet. Spesielt i en tid med store omstillinger og utfordringer i Norge, og verden for øvrig, er den analytiske og brede kompetansen Sampolere besitter kjekt å ha.

Har du noen tips å komme med til slutt?
Jeg vil absolutt på det aller sterkeste anbefale alle å engasjere seg, og gjerne i mye forskjellig, blant annet å bli medlem i Changemaker! For min del var det de engasjementene jeg hadde på fritida som virkelig definerte studietiden min. Dette var alt fra å være i studentpolitikken, til å synge i mannskor, og å være engasjert i Redd Barna. I tillegg var erfaringene derfra noe av det viktigste for at jeg fikk jobb etterpå. Frivillig engasjement er en viktig bidragsyter til å åpne opp dører til arbeidslivet. Jeg vil også oppfordre folk til å dra på utveksling! Jeg hadde stor glede av å være utvekslingsstudent et halvt år i USA. Når man studerer sammenliknende politikk er den beste måten å sammenlikne politikk på å studere i land med forskjellige politiske systemer og kulturer.