Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL290: Praksisbedrift

Austevoll kommune

I Austevoll kommune vil en student kunne erfare dynamikken mellom politikk og administrasjon. Austevoll er en av Norges viktigste fiskerikommuner. Det er stor næringsaktivitet i øykommunen, og større daglig innpendling enn utpendling.

Hovedinnhold

Austevoll er en øykommune som tilhører Sunnhordlandsregionen, og ligger omtrent 50 minutter med båt utenfor Bergen sentrum. Kommunen har rundt 5000 innbyggere, som i hovedsak er fordelt over de 5 største øyene. Austevoll er en viktig aktør innenfor næringsliv, der fokuset til de fleste bedrifter ligger på blå kompetanse. Bedriftene i kommunen omfatter et bredt spekter av verdensledende selskaper innenfor alt fra sjømat til ulike offshorenæringer.  Kommunen er i dag også regnet som en av de viktigste lakseoppdrettskommunene i Norge.

I tillegg til den allerede etablerte næringsvirksomheten i kommunen jobbes det kontinuerlig med nye prosjekter som skal være med på å skape utvikling i Austevoll. «Blue Future Austevoll» er et prosjekt det satses stort på fra både offentlig og privat side, og er en satsning en fremtidig praksisstudent fra UIB vil få god kjennskap til. Målet med prosjektet er å etablere et kompetansesenter med fokus på blå næringer, hvor man kan knytte kompetanse i form av videregående- og høyere utdanning tettere sammen med næringslivet.     

Praksisstudent i Austevoll kommune
Som praksisstudent vil du få muligheten til å bli bedre kjent med både den kommunale driften i Austevoll, i tillegg til den omfattende næringsvirksomheten i kommunen. Her vi du få muligheten til å bryne deg på politiske saker, delta på viktige møter med sentrale deler av kommuneadministrasjonen, og knytte kontakt med både nasjonale og internasjonale aktører innenfor næring. 

I tillegg vil det fra våren av være mulig å søke på studentpraktikantstilling tilknyttet integreringsteamet rettet mot flyktninger, arbeidsinnvandrere og frivillig sektor. Her vil du jobbe tett med folkehelse samt flyktningekoordinator, og få et innblikk i hvordan integreringsprosesser fungerer i praksis.