Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Ledig stilling

Ph.d./Postdok til prosjektet «Home time – Home death»

Logo UiB SEFAS IGS

Hovedinnhold

I samarbeid med Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, utlyser Verdighetsenteret en stilling som ph.d.- eller postdoktor-kandidat tilknyttet prosjektet «Home time – Home death».

Søknadsfrist: 12. oktober 2015

Organisering av hjemmebasert omsorg i kommunene er en av de store helsepolitiske utfordringene Norge står over i dag og de kommende tiår. I Norge lever 220 000 eldre mennesker over 80 år. 82 % av dem bor hjemme og får hjelp fra pårørende, hjemmesykepleie og fastlege. På tross av at de aller fleste ønsker å avslutte sine siste dager hjemme i kjente omgivelser, dør bare 8-15 % hjemme, det laveste antallet i verden. «Home time – Home death» er et multidisiplinært samarbeidsprosjekt for å optimalisere tilbudet til pasienter som ønsker å bli i egen bolig så lenge som mulig.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer både forskning, klinisk arbeid rettet mot primærhelsetjenesten, og deltakelse i utdannings- og opplæringsaktivitet ved Verdighetsenteret. Forskeren vil være en brobygger mellom forskningsmiljøet på SEFAS og Verdighetsenteret.

Prosjektet er tiltenkt postdoktornivå eller en ph.d.-kandidat med en tidsramme på fire år i 100% stilling, derav 20% ansettelse ved Verdighetsenteret.

Stillingen er plassert ved SEFAS, Universitetet i Bergen og 20 % ved Verdighetsenteret.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter høyt motiverte og kompetente kandidater med relevant erfaring, kompetanse og engasjement. Vi oppfordrer personer med medisinsk embetseksamen til å søke.

Relevant utdanning på mastergradsnivå, slik som medisinsk embetseksamen eller annen helsefaglig utdanning, vil vektlegges. Søkere med medisinsk embetseksamen vil bli foretrukket.

Kunnskap om og/eller arbeidserfaring fra hjemmebasert omsorg, eldreomsorg, demensomsorg og kompetanse i lindrende behandling er en fordel.

Meget gode skriftlige og muntlige norsk- og gode engelskkunnskaper er en forutsetning.

LES MER OM: Forskning ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Utdanningsretning

Medisin

Utdanningsnivå

Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

  • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
  • Interesse for tverrfaglig samarbeid og undervisning
  • Evne til å arbeide selvstendig og fleksibelt
  • Ønske om å lære/tilegne seg nye forskningsmetoder og nye kunnskaper
  • Ønske om å bidra til en forskjell, gjennom god forsking på et viktig område

Vi tilbyr

Et engasjerende, kreativt, tverrfaglig og inkluderende forskningsmiljø og team ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen, og ved Verdighetsenteret.

Deltakelse i et prosjekt, der spørsmålene er dagsaktuelle og lite utforsket, spesielt i Norge.

Resultater som vil kunne ha stor nytteverdi i mange deler av helsetjenesten.

Et hyggelig og kreativt arbeidsmiljø og deltakelse i tverrfaglige team.

Andre opplysninger

Planlagt oppstart for ansettelse: høst 2015

Sluttdato for ansettelse: høst 2019

 

Søknad og søknadsfrist:

Søknad sendes på epost til:

Bettina Husebø

Prosjektleder/førsteamanuensis

Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB

Tlf. 480 94 660

bettina.husebo@uib.no

Frist: 12. oktober 2015

 

Nøkkelinformasjon:

Ref. nr.: 2456294132

Stillingsbrøk: 100%

Engasjement

Antall stillinger: 1

 

Kontaktinfo:

Bettina Husebø

Tlf. 480 94 660

bettina.husebo@uib.no

 

—————————–

Søkekriterier:

Bransje

Helse / Sosial

Fagfelt

Medisin

Rolle

Medarbeider