Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
NAFALM-seminar 2015

Forskningsformidling i fokus på NAFALM-seminaret

NAFALM 2015
POSTERPRESENTASJON: Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) var godt representert ved NAFALM-seminaret 2015. Stipendiatene Ane Erdal (t.v.), Irene Aasmul, Christine Gulla og Camilla K. Thoresen fikk mulighet til å presentere sin forskning.
Foto/ill.:
SEFAS

Hovedinnhold

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) har fra 16. til 18. september hatt gleden av å delta på seminar for Nasjonal forskerskole for allmennmedisin (NAFALM) 2015. Seminaret er starten på forelesningsrekkene som vil gå som web-møter gjennom vinteren 2015/2016.

NAFALM er et supplement til den allerede eksisterende ph.d.-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge og gir forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet. Skolens program går over tre år, og som student blir man tatt opp til et kull som man følger gjennom årene.

 

Samarbeid mellom universitetene

Forskerskolen er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UNI Helse, NTNU og Universitetet i Tromsø. Den ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd frem til 2020.

I tillegg til å tilby kurs som kan inngå i de frie poengene i ph.d.-programmet, legger skolen vekt på nettverksbygging både for studenter og veiledere. Dette skjer blant annet gjennom samlinger, nettbaserte møter og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter.  

Fra SEFAS er seks kandidater tatt opp som studenter ved skolen. De er fordelt over tre kull, hvor den første startet i 2013. Til NAFALM-seminaret 2015 stilte åtte representanter fra SEFAS, hvorav seks er ph.d.–kandidater og to er veiledere, hvilket gjorde SEFAS til den største gruppen på seminaret!

LES MER OM: SEFAS sine forskningsprosjekt

 

Lærer å formidle

Forskningsformidling var tema for undervisningen for kull 2015. Kandidatene fikk utfordringer knyttet til å formidle sine prosjekt på engelsk og mottok undervisning med hensyn til hva som kjennetegner et godt abstract.

Videre har kandidatene fått inspirasjon med hensyn til hvordan man skal formidle muntlig til et større publikum. Studentene ved kull 2015 har også hatt gode faglige samtaler omkring hvilket sykdomssyn de legger til grunn og har derigjennom søkt å sette ord på aspekter ved egen forskning man gjerne ikke diskuterer så ofte.

Stipendiater fra SEFAS er også representert på kull 2014, – og det primære fokuset dette kullet hadde under seminaret knyttet seg til arbeid med kurset «Presentere, publisere og disputere».  Dette kurset har som målsetting å gi studentene trening i å formidle egen forskning gjennom å utarbeide engelskspråklige abstracts, postere og presentasjoner.  

En viktig del av kurset er fagfellevurdering, som innebærer at studentene utarbeider kommentarer til hverandres arbeid for å ta sikte på å øke kvaliteten. Under NAFALM-seminaret fikk studentene anledning til å presentere og diskutere et abstract og en poster, under veiledning og utspørring av en engelskspråklig foreleser (Stuart Spencer, Executive Editor i The Lancet), – som alle kandidatene ved kull 2014 så på som en utfordrende, men primært lærerik opplevelse.

LES OGSÅ: Flere nyheter fra SEFAS

 

Mot slutten for kull 2013

SEFAS feirer spesielt en kandidat, Reidun Karin Sandvik - kull 2013, som nå er uteksaminert fra NAFALM. Under Sundvolden-seminaret har hun sammen med sine øvrige medstudenter gjennomført en minidisputas på bakgrunn av eget forskningsarbeid og fungert som opponent i en faglig diskusjon vedrørende en vitenskapelig artikkel.  

For å markere dette ble det under festmiddagen den 17. september høytidelig utdelt diplom til avgangskullet, som deretter ble behørig feiret.

NAFALM tilbyr muligheten til en mer systematisk tilnærming til ph.d.-utdanningen i allmennmedisin. SEFAS er svært takknemlig for muligheten til å nyttiggjøre seg av det mangfoldige og krevende arbeidet som det allmennmedisinske miljøet legger ned nettopp for å oppnå dette.