Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Internasjonal konferanse

Forberedende samtale i livets slutt

Den internasjonale konferansen om advance care planning, forberedende samtale, samlet deltakere fra 33 land.

Irene Aasmul
ACP I NORGE: Stipendiat Irene Aasmul presenterer sin poster om implementeringen av forberedende samtaler på norske sykehjem.
Foto/ill.:
Elisabeth Flo

Hovedinnhold

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), ved Universitetet i Bergen deltok på den femte internasjonale konferansen om Advance Care Planning and End of Life Care fra 9. til 12. september 2015. Konferansen ble holdt i Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland.

Forskningsprosjekter omkring advance care planning (forberedende samtaler) og omsorg ved livets slutt ble presentert og diskutert med ulike fokus; forskningsmetoder, hvordan implementere advance care planning (ACP),  ACP på sykehjem/sykehus/primærhelsetjeneste, kulturelle utfordringer, pasienter med demens, geriatri, onkologi, mental helse, lover og politiske tema.

Bred internasjonal deltakelse

Forskere og fagpersoner fra 33 land var representert på konferansen, og tre av dem var fra SEFAS; leder Bettina Husebø, postdoktor Elisabeth Flo og stipendiat Irene Aasmul.

Det var særlig interessant for SEFAS-gjengen å treffe nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere for å få innblikk i hva som rører seg av prosjekter, bli inspirert og selvsagt få presentert egne prosjekter.

Elisabeth Flo sin poster, en review om ACP, er utarbeidet i samarbeid med kolleger fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Oversiktsartikkelen viser variasjon i kvaliteten på forskning omkring advance care planning.  Artikkelen er in press, og vil om kort tid kunne leses.

Hvorfor og hvordan vi implementerer ACP på sykehjem var utgangspunktet i Irene Aasmul sin poster. Dette skapte gode diskusjoner, internasjonale kontakter og mange viktige perspektiv på eget ph.d.-arbeid.

Den komplekse KOSMOS-studien

Bettina Husebø holdt foredrag om KOSMOS-studien, som for tiden implementeres i norske sykehjem. Denne studien tar for seg andre viktige fokus i sykehjem, i tillegg til ACP, med mål om å øke livskvaliteten til sykehjemspasienter.

Smertevurdering og -behandling, medikamentgjennomgang, organisering av aktiviteter og sikkerhet er de andre delene av KOSMOS-modellen. Metodeartikkel om denne studien er i disse dager publisert i tidsskriftet Implementation science (PDF).

LES OGSÅ: KOSMOS fanger opp smertene

LES MER OM: Alle våre forskningsprosjekt

Alle abstraktene for konferansen er publisert i BMJ supportive and Palliative Care. Neste internasjonale ACP-konferanse blir i Vancouver 2017. Da håper vi å kunne presentere resultater fra vår pågående KOSMOS-studie i norske sykehjem.

LES: Andre nyheter fra SEFAS