Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Avslutning for KOSMOS i øst

Takk til alle som har bidratt til å gjennomføre KOSMOS-prosjektet i Bærum og Sarpsborg.

KOSMOS-prosjektet
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I ni måneder har ansatte på sykehjem i Sarpsborg og Bærum fått tett oppfølging av  forskerne på Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Universitetet i Bergen. Mandag 19. til torsdag 22. oktober var det avslutningskonferanse for alle som har bidratt til gjennomføring av KOSMOS-prosjektet i de to kommunene.

Foreløpig er det for tidlig å si noe om resultatene fra studien, forteller Elisabeth Flo, postdoktor ved SEFAS.

- Men sykehjemmene som har innført KOSMOS rapporterer at de merker en positiv endring på avdelingene.

Flo er medansvarlig for forskningsprosjektet, mens det er stipendiatene Christine Gulla, Irene Aasmul og forskerlinjestudentene Torstein Habiger og Tony Elvegaard, som står for den daglige driften av KOSMOS. 

Omfattende prosjekt

KOSMOS-studien bygger på en kombinasjon av de viktigste forskningsresultatene fra internasjonale studier. Tilrettelagte aktiviteter, forberedende samtaler, gjennomgang av medikamenter, og smertevurdering og smertebehandling er sentrale tiltak.

Målet er å øke pasientens kognitive velvære, sikkerhet og livskvalitet, samt å øke personalets kompetanse. Det er også et mål å redusere smerte, medikamentbruk og kostnader. Tanken er at en kombinasjon av de mest effektive tiltakene fører til en bedre pasienthverdag.

Totalt er 580 pasienter ved 67 ulike sykehjem og avdelinger inkludert i studien, av dem er 336 pasienter fra Sarpsborg og Bærum. Samtlige ansatte ved avdelingene har bidratt, i tillegg til pårørende og ledere ved sykehjemmene og i kommunene.     

Innfører fadderordning

Både kontroll- og den opprinnelige gruppen deltok på avslutningen for prosjektet. Kontrollgruppen ble kurset i KOSMOS-elementene, mens den opprinnelige gruppen fikk en repetisjon og innføring i fadderordningen.  

­̶  Planen er at sykehjemmene gjennom fadderordningen skal inspirere hverandre og tilby gjensidig støtte til å vedlikeholde KOSMOS, forklarer Flo.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen ønsker å takke pasienter og pårørende, medarbeidere, avdelingsledere og teamledere ved sykehjemmene og ledelsen i Bærum og Sarpsborg for flott samarbeid i forbindelse med KOSMOS-prosjektet.

En ekstra takk til:

Anne Marie Hanson, spesialrådgiver demens, Bærum kommune

Gro Gulla, enhetsleder, Sarpsborg kommune

Øyvind Werner Johansen, helsesjef, Sarpsborg kommune

Sykehjemmene som har deltatt:

Stabekk bo- og behandlingssenter, Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter, Berger bo- og behandlingssenter, Mariehaven bo- og behandlingssenter, Dønski bo- og behandlingssenter, Lønnås bo- og behandlingssenter, Nordraaksvei bo- og behandlingssenter, Østerås bo- og behandlingssenter, Solvik bo- og behandlingssenter, Solbakken bo- og behandlingssenter, Stabæktunet bo- og behandlingssenter, Gullhaug bo- og behandlingssenter, Eplehagen bofellesskap, Kurland bofellesskap, Helsehuset Sarpsborg, Tingvoll sykehjem, Valaskjold omsorgssenter, Haugvoll sykehjem og Borgen sykehjem.