Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Lik kvalitet på alle sykehjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin deltar i utviklingen av en felles standard på sykehjem.

colourbox561206crop.jpg
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Det er for store variasjoner i kvaliteten i kommunehelsetjenesten, mener regjeringen. Derfor har de satt ned en styringsgruppe som skal komme frem til en felles standard for norske sykehjem; en trygghetsstandard.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen, sitter i gruppen som skal ta fatt på det viktige arbeidet.

Krav på likeverdig tilbud

- Alle beboere på sykehjem skal ha et godt og likeverdig tilbud, men det er for store variasjoner i kvaliteten. Regjeringen vil derfor utvikle et felles verktøy for å sikre god praksis på alle landets sykehjem, melder Helsedepartementet.

Verktøyet skal blant annet konkretisere hvordan sykehjem kan sikre god ledelse, organisering og profesjonell praksis. Styringsgruppen har også som oppgave å komme med en plan på hvordan dette skal implementeres på sykehjem. 

Testes ut

Prosjektet ledes av Helsedirektoratet, mens styringsgruppen består av:

 • Senter for alders- og sykehjemsmedisin
 • Delta
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Legeforeningen
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Lørenskog kommune
 • Nasjonale Kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Sykepleieforbund
 • Pensjonistforbundet

Før trygghetsstandarden implementeres i alle norske sykehjem skal den prøves ut i utvalgte kommuner. Gruppen har hatt sitt første møte. Prosjektet skal være ferdig i 2018.