Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Lik kvalitet på alle sykehjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin deltar i utviklingen av en felles standard på sykehjem.

colourbox561206crop.jpg
Photo:
www.colourbox.com

Main content

Det er for store variasjoner i kvaliteten i kommunehelsetjenesten, mener regjeringen. Derfor har de satt ned en styringsgruppe som skal komme frem til en felles standard for norske sykehjem; en trygghetsstandard.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen, sitter i gruppen som skal ta fatt på det viktige arbeidet.

Krav på likeverdig tilbud

- Alle beboere på sykehjem skal ha et godt og likeverdig tilbud, men det er for store variasjoner i kvaliteten. Regjeringen vil derfor utvikle et felles verktøy for å sikre god praksis på alle landets sykehjem, melder Helsedepartementet.

Verktøyet skal blant annet konkretisere hvordan sykehjem kan sikre god ledelse, organisering og profesjonell praksis. Styringsgruppen har også som oppgave å komme med en plan på hvordan dette skal implementeres på sykehjem. 

Testes ut

Prosjektet ledes av Helsedirektoratet, mens styringsgruppen består av:

 • Senter for alders- og sykehjemsmedisin
 • Delta
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Legeforeningen
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Lørenskog kommune
 • Nasjonale Kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Sykepleieforbund
 • Pensjonistforbundet

Før trygghetsstandarden implementeres i alle norske sykehjem skal den prøves ut i utvalgte kommuner. Gruppen har hatt sitt første møte. Prosjektet skal være ferdig i 2018.