Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Vi deltar på Christiekonferansen

Senterleder Bettina Husebø snakker 19. april til nærings-, kultur- og samfunnsaktører i Bergen under den årlige Christie-konferansen i Grieghallen. Temaet for årets konferanse er demografi.

Christiekonferansen, 2016

Hovedinnhold

Husebøs innlegg på Christiekonferansen omhandler behovet for fremtidige, innovative og forskningsbaserte løsninger innenfor eldreomsorgen. Andre tematikker som skal diskuteres er: Hvordan verdens befolkning forandrer seg, hvilke demografiske konsekvenser flyktningstrømmen har, eldre innvandreres forventeninger til alderdom i Norge, etiske prioriteringer innenfor helsesektoren og hvordan må vi bo i fremtidens byer.

Til å adressere disse temaene i en norsk kontekst stiller blant annet administrerende direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå for å snakke om Norges befolkning i fremtiden og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil si noe om hvordan norsk politikk kan møte demografiske utfordringer.

SEFAS (Senter for alders og sykehjemsmedisin) skal ha en stand i vrimlearealet utenfor konferansesalen med fokus på hjemmedød.

Christieprisen skal også deles ut til en brobygger; en person eller virksomhet som har vist hvordan forskning og utdanning kan bidra til økt innsikt, forståelse og nyskaping innenfor kultur-, nærings- og samfunnsliv.