Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Ph.d.-kandidat Ane Erdal har fått utvidet kunnskap og knyttet nye kontakter under sitt utenlandsopphold.
MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.
Jeg vet av egen erfaring hva som fungerer og hva som mangler i tilbudet til alzheimersyke. Dette må komme til nytte.
Giardiagruppen er tildelt forsknings- og innovasjonsprisen for 2017 av Bergen kommune.
I Vaksdal skal personer med demens og deres pårørende selv være med på å forme det fremtidige demenstilbudet. Prosjektet er i samarbeid med SEFAS.
Dronning Sonja følger helseforskningens anbefalinger til punkt og prikke: Hun er kreativ, aktiv, nysgjerrig og interessert.
Et demensfritt samfunn er målet til professor Ryuta Kawashimas forskningssenter Smart-Aging Research Center.
Utfordring: - Å gi behandling i dødsfasen er enkel. Det er perioden før dette, de siste årene av de eldres liv, som er den mest krevende.
Våre høydepunkter innen forskning, undervisning og formidling.
Bærum har så god erfaring med KOSMOS at det innføres på alle 14 sykehjem i kommunen.
Sykehjemspasienter med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter.
Den nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin samlet flere hundre deltakere.
Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
– Vi forventet et stort fokus på teknologi i den japanske eldreomsorgen, men ble møtt med fokus på de menneskelige ressursene og verdigheten til de gamle.
Fra Florence Nightingale, via strikking, til smertevurdering av Marie på 83.
SEFAS sin første ph.d.-kandidat disputerer 12. januar 2017.
Hjerneforskeren og musikkterapeuten Stefan Kölsch ved Universitetet i Bergen har mottatt 18 millioner i støtte til et banebrytende prosjekt for å hjelpe Alzheimers-pasienter gjennom musikk.

Sider