Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Får forskningsmidler til prosjekt om verdighet i siste livsfase hos eldre kvinner.
Det er viktig med rett fokus og god kompetanse for de svake gruppene i helsevesenet, skriver medisin- og forskerlinjestudent Tony M. Elvegaard.
Verdighetsenteret inviterer til: De sårbare og alvorlig syke gamle – Legens utfordringer og muligheter
En systematisk oversiktsartikkel påpeker manglende forskningsbasert dokumentasjon bak tiltaksplanen Liverpool Care Pathway. Artikkelforfatterne konkluderer med at LCP ikke er tilpasset behovene til døende personer med demens.
Retningslinjen skal bidra til god diagnostikk og tilpasset oppfølging for personer med demens.
– og det blir vi faktisk, i økende grad!
Ph.d.-kandidat Ane Erdal har fått utvidet kunnskap og knyttet nye kontakter under sitt utenlandsopphold.
MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.
Jeg vet av egen erfaring hva som fungerer og hva som mangler i tilbudet til alzheimersyke. Dette må komme til nytte.
Giardiagruppen er tildelt forsknings- og innovasjonsprisen for 2017 av Bergen kommune.
I Vaksdal skal personer med demens og deres pårørende selv være med på å forme det fremtidige demenstilbudet. Prosjektet er i samarbeid med SEFAS.
Dronning Sonja følger helseforskningens anbefalinger til punkt og prikke: Hun er kreativ, aktiv, nysgjerrig og interessert.
Fakultetsdagen 2017 var spekket med interessante foredrag og begeistrete prisvinnere.
Et demensfritt samfunn er målet til professor Ryuta Kawashimas forskningssenter Smart-Aging Research Center.
Utfordring: - Å gi behandling i dødsfasen er enkel. Det er perioden før dette, de siste årene av de eldres liv, som er den mest krevende.
Våre høydepunkter innen forskning, undervisning og formidling.
Bærum har så god erfaring med KOSMOS at det innføres på alle 14 sykehjem i kommunen.
Sykehjemspasienter med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter.

Sider