Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Den nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin samlet flere hundre deltakere.
Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
– Vi forventet et stort fokus på teknologi i den japanske eldreomsorgen, men ble møtt med fokus på de menneskelige ressursene og verdigheten til de gamle.
Fra Florence Nightingale, via strikking, til smertevurdering av Marie på 83.
SEFAS sin første ph.d.-kandidat disputerer 12. januar 2017.
Hjerneforskeren og musikkterapeuten Stefan Kölsch ved Universitetet i Bergen har mottatt 18 millioner i støtte til et banebrytende prosjekt for å hjelpe Alzheimers-pasienter gjennom musikk.
En ny norsk studie kan gi svar på hva som gjør at noen personer rammes av Parkinson, mens andre ikke gjør det.
SEFAS har nå startet Journal Club hvor vi legger frem og diskuterer aktuelle artikler innen alders- og sykehjemsmedisin.
Evalueringen bekrefter antakelsen om at det hovedsakelig er kreftpasienter som får særskilt organisert lindrende behandling, men at det er langt flere pasientgrupper som har behov for palliasjon.
Elevene som besøkte Forskningstorget fredag 23. september var enige om hvor det var best å dø for gamle og syke mennesker.
Hva tror du er viktig for en som er gammel, skrøpelig og snart skal dø? Hvor tror du de fleste i Norge bor eller oppholder seg når de dør?
Nye bokutgivelser med solide bidrag fra SEFAS’ forskere. I høst inviteres det til boklanseringer.
For people with dementia it is common to experience neuropsychiatric symptoms, such as delusions, hallucinations and agitation. This study aims to investigate the relationship between pain and psychosis and agitation.
Tysklands største pasientorganisasjon, Deutsche Stiftung Patientenschutz, har vært i Bergen for å lære om norsk eldreomsorg. De besøkende lot seg imponere av ressursbruken ved norske sykehjem.
Kjell Krüger, førsteamanuensis ved SEFAS og sykehjemsoverlege i Bergen kommune, ble tildelt kommunens første Forsknings- og innovasjonspris.
Debattinnlegg i BT om å følge sine nærmeste på vei ut av livet
Informativ poster gav førstepris.

Sider