Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS har nå startet Journal Club hvor vi legger frem og diskuterer aktuelle artikler innen alders- og sykehjemsmedisin.
Evalueringen bekrefter antakelsen om at det hovedsakelig er kreftpasienter som får særskilt organisert lindrende behandling, men at det er langt flere pasientgrupper som har behov for palliasjon.
Elevene som besøkte Forskningstorget fredag 23. september var enige om hvor det var best å dø for gamle og syke mennesker.
Hva tror du er viktig for en som er gammel, skrøpelig og snart skal dø? Hvor tror du de fleste i Norge bor eller oppholder seg når de dør?
Nye bokutgivelser med solide bidrag fra SEFAS’ forskere. I høst inviteres det til boklanseringer.
For people with dementia it is common to experience neuropsychiatric symptoms, such as delusions, hallucinations and agitation. This study aims to investigate the relationship between pain and psychosis and agitation.
Tysklands største pasientorganisasjon, Deutsche Stiftung Patientenschutz, har vært i Bergen for å lære om norsk eldreomsorg. De besøkende lot seg imponere av ressursbruken ved norske sykehjem.
Kjell Krüger, førsteamanuensis ved SEFAS og sykehjemsoverlege i Bergen kommune, ble tildelt kommunens første Forsknings- og innovasjonspris.
Debattinnlegg i BT om å følge sine nærmeste på vei ut av livet
Informativ poster gav førstepris.
SEFAS med Bettina Husebø er med i gruppen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som er kommet til den andre runden i søknadsprosessen om å titulere seg Senter for fremragende forskning (SFF).
SEFAS er en sentral aktør i arbeidet med å styrke samarbeidet om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.
«Hvor ønsker du å dø?» og «Hva er viktig for deg i livets siste fase?» var spørsmålene vi stilte deltakerne på konferansen. Svarene var ikke overraskende.
Vår rykende ferske årsrapport med informasjon om våre spennende prosjekter og aktiviteter i året som er gått.
Senterleder Bettina Husebø snakker 19. april til nærings-, kultur- og samfunnsaktører i Bergen under den årlige Christie-konferansen i Grieghallen. Temaet for årets konferanse er demografi.
Spennende mulighet på Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
Vi har ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet ”Kan jeg få dø hjemme?”

Sider