Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Den internasjonale konferansen om advance care planning, forberedende samtale, samlet deltakere fra 33 land.
Disputerer for ph.d-graden med avhandlingen: «Dignity-preserving care for persons living with dementia», Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens.
Høstens tverrfaglige seminarmøter starter med et viktig tema.
Nytt om forskning innen alders- og sykehjemsmedisin i tidsskriftet Omsorg.
Mange demente på sykehjem lider av grufulle smerter, men de klarer ikke formidle det. En ny metode utviklet i Bergen fanger opp smertene.
Den syvende internasjonale kongressen om smerte og demens samlet ledende forskere på demens i Bergen. Målet var å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens.
Helse- og omsorgsministeren fikk presentert et lovende forskningsprosjekt da han gjestet SEFAS.
Den 7. internasjonale EU-kongressen om smerte og demens arrangeres denne uken i Bergen. Målet er å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens. Vertskap er UiBs Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse en stilling som PhD eller postdoktor stipendiat tilknyttet prosjektet «Home time – Home death».
Ensomhet er et stort problem blandt de eldre i Norge.
Den siste COST Action konferansen arrangeres i Bergen 24-25 april 2015.
Seminargruppemøte i alders- og sykehjemsmedisin tirsdag 16.september 2014.

Sider