Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Mange demente på sykehjem lider av grufulle smerter, men de klarer ikke formidle det. En ny metode utviklet i Bergen fanger opp smertene.
Den syvende internasjonale kongressen om smerte og demens samlet ledende forskere på demens i Bergen. Målet var å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens.
Helse- og omsorgsministeren fikk presentert et lovende forskningsprosjekt da han gjestet SEFAS.
Den 7. internasjonale EU-kongressen om smerte og demens arrangeres denne uken i Bergen. Målet er å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens. Vertskap er UiBs Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse en stilling som PhD eller postdoktor stipendiat tilknyttet prosjektet «Home time – Home death».
Ensomhet er et stort problem blandt de eldre i Norge.
Den siste COST Action konferansen arrangeres i Bergen 24-25 april 2015.
Seminargruppemøte i alders- og sykehjemsmedisin tirsdag 16.september 2014.
Bettina Husebø fra SEFAS er førsteforfatter på artikkelen “Efficacy of pain treatment on mood syndrome in patients with dementia: a randomized clinical trial”. En av medforfatterne er PhD kandidat Reidun Sandvik fra SEFAS.
I disse dager starter SEFAS opp med undervising av personale på sykehjem i forbindelse med oppstart av nye forskningsprosjekter.
Ny publiseringsløsning er kommet, og nettsidene har fått nytt utseende.
Bettina Husebø talte for fullsatt sal om aktivitet og medisinbruk blant eldre.
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi har startet opp en tverrfaglig seminargruppe, hvor vi holder flere seminarer fremover.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) hadde årets første samling på Solstrand i januar. Senteret har fått flere nye medarbeidere i år.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin lyser nå ut 3 stipendiatstillinger tilknyttet prosjekter med bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Sider