Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsprosjekt

Sikring av framtiden: Resiliente byer og migrasjon

Dette prosjektet, som ligger under Globale samfunnsutfordringer-satsningen til UiB, gir innsikt i hvordan resiliens-orienterte sikkerhetsteknologier er med på å forme globale utfordringer.

A bird's-eye view of a large city at dusk
Foto/ill.:
UN DRR/Magnus Larsson - CC BY-NC-ND 2.0

Hovedinnhold

Prosjektpartnere er professor Randi Gressgård ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), stipendiat Anders Rubing (SKOK), og Bjørn Enge Bertelsen, Institutt for sosialantropologi ved UiB.

I det som sies å være en stadig mer kompleks og usikker verden, ser vi krav om resiliensstrategier på flere områder. For eksempel heter det i FNs rapport om global bærekraft, Resilient People, Resilient Planet, at resiliens er et svar på komplekse problemer i en kompleks verden, der en antar at framtiden er uforutsigbar og usikker.

Den usikre framtiden får innvirkning på nåtiden ved å sette rammer for hvordan globale sikkerhetsutfordringer diskuteres. I urban sikkerhetspolitikk innebærer dreiningen mot resiliens at forebygging i mindre grad sikter mot avverging av kjente trusler, og mer mot tilpasning til uforutsigbare og iboende farer. Det viser seg blant annet i koplingen mellom migrasjon og klimaendringer.

Prosjektet gir innsikt i hvordan resiliens-orienterte sikkerhetsteknologier er med på å forme globale utfordringer. Det empiriske søkelyset er på transnasjonale møteplasser eller nettverk der sikkerhetsutfordringer sirkulerer.

Prosjektet er spesielt opptatt av hvordan utbredelsen av nye sikkerhetsteknologier skaper mer subtile former for kjønnsbasert ekskludering og rasisme, og nye utfordringer knyttet til ignoranse.