Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Boklansering

Ovartaci - The Signature of Madness

Sammen med Kunsthall 3,14 og Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur (RFL) ved UiB er Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) vertskap for lansering av Brian Benjamin Hansens bok «Ovartaci».

An piece of art by Ovartaci with event information superimposed
Bildet viser Ovartacis verk Frk. Lo.
Foto/ill.:
Kunsthall 3,14

Hovedinnhold

I denne anledning møtes Brian Benjamin Hansen og senterleder ved SKOK, Kari Jegerstedt, til samtale.

Ovartaci (1894-1985) fremstår i dag som en spektakulær og enestående dansk outsiderkunstner. Interessen for kunstnerskapet har vært økende de seneste år, og som kulminasjon ble det fremvist i hovedutstillingen ved årets Veneziabiennale. Ovartaci var innlagt i psykiatrien i 56 år av sitt liv, og vekslet stadig mellom institusjonens verden og sin egen, selvstendige verden fylt med demoner og opphøyde kvinner. Underveis i sitt liv forvandlet Ovartaci seg fra industriell maler til kunster og fra mann til kvinne. Ovartacis liv og arbeid stiller dermed radikale spørsmål til våre begreper om kunst, psykose, identitet og kjønn

Om deltakerne:

Brian Benjamin Hansen, ph.d., er postdoktor ved Aarhus Universitet og Museum Ovartaci, samt dosent ved VIA University College. Han er dessuten del av tankesmien Center for Vild Analyse. Hans siste utgivelser er Handl (2017), Eksempelvis (2021) og Ovartaci: The Signature of Madness (2022).

Kari Jegerstedt er senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK). Hun har bakgrunn fra litteraturvitenskap og kjønnsteori. Kari er særlig interessert i psykoanalyse, postmoderne fiksjon, postkolonialisme, skeiv teori og sør-afrikansk litteratur. Jegerstedt var redaktør for Tidsskrift for kjønnsforskning fra 2011 til 2014.

Om arrangørene

Kunsthall 3,14 i Bergen er en internasjonal institusjon for samtidskunst med et globalt perspektiv.

Forskergruppe for radikal filosofi og litteratur (RFL) ved UiB er et forum for forskere og stipendiater som er opptatt av litteraturens og filosofiens kritiske potensial.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke den kritiske mangfolds-, seksualitets- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen.