Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nettverk og partnere

Her finner du en oversikt over SKOKs nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og nettverk.

Paraply med UiB logo
SKOK samarbeider med et stort utvalg av partnere.

SKOK er medlem av og samarbeider med flere institusjoner på nasjonal og internasjonalt nivå.

Nasjonalt:

* Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning (medlem)

* Nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning (medlem)

Nordisk:

* Nordic Centre of Excellence: Women in Technology-Driven Careers (NORDWIT) ved Uppsala Universitet

Internasjonalt:

* Department for Women's Studies, Duke University, USA (bilateral samarbeidsavtale)

* Department of Women, Gender, and Sexuality Studies ved Barnard College i New York (forskersamarbeid)

* Witwatersrand University i Sør-Afrika (forskersamarbeid)

* WUN (Worldwide Universities Network) (forskersamarbeid)

Prosjekt:

* “New tools for transnational analysis in postgraduate intersectional gender research – towards long-term international collaborations in doctoral and postdoctoral training” finansiert av STINT (en av fire partnerinstitusjoner)

* RINGS, International Research Network of Institutions of Advanced Gender Studies  (medlem)

* 'The Nordic Network Gender, Body, Health' (vertskap)