Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nettverk og partnere

Her finner du en oversikt over SKOK sine nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og nettverk.

Paraply med UiB logo

Nasjonalt er SKOK medlem av Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning og Nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning. SKOK samarbeider også andre nordiske kjønnsforskningsmiljøer og er partner til Nordic Centre of Excellence: Women in Technology-Driven Careers (NORDWIT) ved Uppsala Universitet.

Internasjonalt har SKOK en bilateral samarbeidsavtale med Department for Women's Studies, Duke University, USA, og samarbeider med forskere fra blant annet Department of Women, Gender, and Sexuality Studies ved Barnard College i New York og med Witwatersrand University i Sør-Afrika. Vi samarbeider også med med internasjonale forskere gjennom WUN (Worldwide Universities Network).

SKOK er også en av fire partnerinstitusjoner i prosjektet “New tools for transnational analysis in postgraduate intersectional gender research – towards long-term international collaborations in doctoral and postdoctoral training” finansiert av STINT. I tillegg er vi medlem av det nystartede RINGS, International Research Network of Institutions of Advanced Gender Studies. Fra 2015 er SKOK vertskap for 'The Nordic Network Gender, Body, Health'.