Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Avslutta prosjekt

Her finn du ei liste over tidlegare prosjekt ved SKOK, samt kontaktinformasjon til forskarane med ansvar for kvart prosjekt.

WAIT: I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

Tittel: WAIT- I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon
Prosjektleder: Professor Christine M. Jacobsen (Sosialantropologi)
Forskere: SKOK: Marry-Anne Karlsen, Kari Anne Drangsland og Randi Gressgård. Eksterne: Shahram Khosravi (Stockholms Universitet), Karl Harald Søvig (UiB), Jessica Schultz (UIB), Thomas Hylland Eriksen (UiO), Odin Lysaker (UiA)
Prosjektperiode: 2016-2020
Finansieringskilde: Norges Forskningsråd

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.

Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

Working to ‘Wait Well.’ Exploring the temporalities of irregular migration in Germany

Tittel: Working to ‘Wait Well.’ Exploring the temporalities of irregular migration in Germany
Forsker: Stipendiat Kari Anne Drangsland
Periode:2016-2020
Finansiering: Norges Forskningsråd

Stipendiatprosjektet er en del av "WAIT Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration (Research Council of Norway). Drangslands prosjekt er en undersøkelse av spørsmål knyttet til tid og irregulær migrasjon i Hamburg, basert på ti måneder etnografisk feltarbeid.

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.

Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

Aktivt medborgerskap i Skandinavia: normer, motivasjon og motsetninger

Tittel: Active citizenship in Scandinavia: norms, motivations and contestations
Forsker: Doktorgradsstipendiat Noor Jdid

Transgender politics/bodies in Ukraine

Tittel: Transgender politics/bodies in Ukraine.
Forsker: Ph.D.-stipendiat Nadzeya Husakouskaya

Prosjektet fokuserer på Ukrainas politikk om transkjønn, og hvordan transkjønn gradvis har blitt konstruert som et problem som må løses innenfor det brede geopolitiske rammeverket "europaisering" og "europeisk valg" av/for Ukraina. Husakouskaya undersøker hvorfor og hvordan transkjønnede temaer i Ukraina er problematisert og instrumentalisert av globale og lokale aktører innenfor diskursen omkring det sivilisasjonelle øst-vest skillet. Prosjektet tar for seg kritiske analyser av neo-kolonielle styringsteknikker, og hvordan disse blir brukt av globale og lokale aktører som gjenskaper øst/vest-dikotomien gjennom problematiseringen av LGBT-rettigheter. Husakouskaya bruker også Ukraina som en innfallsport for å diskutere universialiteten til LGBT politikk og særlig transkjønnet politikk, og relevansen av et post-koloniellt kritisk perspektiv på post-sovjetiske samfunn.

Real Difference; thinking sexual difference after Badiou

Title: Real Difference; thinking sexual difference after Badiou
Researcher: Ph.D.-candidate Magnus Bøe Michelsen (Litteraturvitenskap)

The project examines new possibilities to develope thinking on gender and inequality. The starting point of the project is the assumption that it is possible to concieve concrete gender and difference, and not only imaginary and symbolic gender and difference. Rather than thinking of difference as that which is made difference - man and woman - a real thinking of difference will draw on the space between these, in the difference itself. If one wishes to go beyond the antagonism between male and female discourses, and seek a thinking about gender that aims to be universal, thinking cannot be grounded in one gender or the other. Instead, it must be founded on the lowest common denominator that exists between man and woman - namely that they are both separated from each other. Only then it is possible to think about gender difference in itself.

The project will show hoe Alain Badiou's argument for a mathematical ontology lays the grounds for such a way of thinking, by mapping out the role that the thinking on gender of Jaqcues Lacan. With this starting point I will examine the hypothesis that there is a blind spot in Badiou, which prevents him from seeing the effects of gender outside the individual, and thereby actualize the potential of his thinking on gender to a larger degree. This way, I want to show how it is possible to tie a real thinking on gender to politics or the collective field, where this problematic is pressing.

A study of Iranian political grassroots' campaigns and scholarly texts in cyberspace

Tittel: A study of Iranian political grassroots' campaigns and scholarly texts in cyberspace.
Forsker: Ph.D.-stipendiat Gilda Seddighi (Medievitenskap)

Avhandlingen tar for seg produksjon av tekst om politiske fanger og om aktivister som mistet livet under den politisk konflikten rundt presidentvalget i 2009 – kjent som den grønne bevegelsen – på iranske Facebook-sider mellom 2011-2013. Prosjektet fokuserer på hvordan den politiske posisjoneringen «apolitisk» er skapt gjennom emosjonelle utrykk på tre Facebook sider: «We are all Haleh Sahabi», «Nasrin Sotoudeh» og «Supporters of Murning Mothers Harstad». Avhandlingen støtter seg på tidligere forskning om konstitutive sorg-praksiser og ritualer i shia-iransk politisk kultur for å se hvordan disse praksisene reproduseres i digitiale medier. Det vil bli rettet særlig fokus på kjønn og seksualitetsnormer i sorg-prosesser, og hvordan disse muliggjør hvem kan bli subjekt for sorgen (og dermed ekskludere andre), hvordan normer om kjønn og seksualitet i sorg-prosesserer bidrar til produksjon av diskursen omkring «sørgbare liv» på iranske Facebook-sider, og hvordan emosjonelle utrykk på disse sidene bidrar til en politisk posisjoneringen som «apolitisk».

Prosjektet benytter seg av det teoretiske rammeverket til Pierre Bourdieu og Judith Butler, med særlig vekt på begrepet «politisering». Likheter og ulikheter mellom disse teoretiske perspektivene på «politisering» blir diskutert for å fremheve at mens digitale medier kan brukes til politisk posisjonering, og annerkjennelse av politiske fanger og liv mistet i politisk konflikt, er det samtidig noen liv som ikke er anerkjent som «sørgbare» hvis de ikke er i samsvar med visse kjønnsnormer.

Denaturalizing difference

Tittel: Denaturalizing difference: Challenging the production of global social inequality (DENAT)
Forsker: Professor Christine M. Jacobsen (antropologi)

Prosjektet "Denaturalizing difference" søker å utvikle nye teoretiske tilnærminger til produksjonen av ulikhet i en tid kjennetegnet av globale og raskt endrede sosiale, økonomiske og politiske forhold. Gjennom arbeidet for å rekonseptualisere sosial ulikhet, har dette prosjektet som mål å påvirke måten antropologi og antropologer forholder seg til verden på. Slik sett kan prosjektet forstås som et strategisk, disiplinbyggende prosjekt, og involverer antropologer ved Universitetet i Bergen og Oslo, samt Chr. Michelsen Instituttet i Bergen. Du kan lese mer om prosjektet på prosjektsidene.

Provision of welfare to irregular migrants

Tittel: Provision of welfare to irregular migrants (PROVIR)
Forsker: Professor Christine M. Jacobsen (antropologi)

Gå til prosjektsidene for det avsluttede prosjektet.

Transplant Imaginaries

Tittel: Transplant Imaginaries: Embodied borders, colonial histories and biotechnological potentialities
Forsker: Postdoc Donna McCormack

Secularism and Religious freedom in the Global Era

Tittel: Secularism and Religious freedom in the Global Era (REGREL)
Forsker: Professor Christine M. Jacobsen (antropologi)

Gå til prosjektsidene for det avsluttede prosjektet.

Black Venus

Tittel: Black Venus

Forsker: Førsteamanuensis Kari Jegerstedt (allmenn litteraturvitenskap)

The African Connection: Reading as an Oppositional Force in a Globalized Area

Tittel: The African Connection: Reading as an Oppositional Force in a Globalized Area

Forsker: Førsteamanuensis  Kari Jegerstedt (allmenn litteraturvitenskap)

Thought as Action

Tittel: Thought as Action: Gender, democracy, freedom
Forsker: Professor Ellen Mortensen (allmenn litteraturvitenskap/SKOK ).

Gender and Nation Revisited

Tittel: Gender and Nation Revisited
Forsker: Postdoktor Randi Gressgård (sosiologi)

Bondage and Boundaries

Tittel: Bondage and Boundaries: Gendered Citizenship and Radical Democracy
Forsker: Postdoktor Randi Gressgård (sosiologi)

Migration, Gender and Education

Tittel: Migration, Gender and Education: Somali Children in the Diaspora
Forsker: Postdoktor Gaudencia Mutema (sosialantropologi)

Rebuilding Life after Genocide

Tittel: Rebuilding Life after Genocide: Life Histories of Rwandan Refugees
Forsker: Postdoktor Gaudencia Mutema (sosialantropologi)

Debating family law in contemporary Iran

Tittel: Debating family law in contemporary Iran
Forsker: Phd-kandidat Marianne Bøe (religionsvitenskap)

Wildly, Carnally Feminine

Tittel: Wildly, Carnally Feminine. Excursions Into the Feminine Territories of Merleau-Ponty's Thought
Forsker: Phd-kandidat Claus Halberg (filosofi)

Prostitution politics and the welfare state

Tittel: Prostitution politics and the welfare state: Questioning the concept of citizenship
Forsker: Phd-kandidat Synnøve Økland Jahnsen (sosiologi)

De usynlige intersex-barna

Tittel: De usynlige intersex-barna: Forestillinger om biologi og den kjønnede kroppen i norske statlige diskurser
Forsker: Phd-kandidat Marit Vaula Rasmussen (sosialantropologi)