Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
News

Ida Blom-konferansen 2013

Som en del av hundreårsmarkeringen for stemmerettsjubileet arrangerer Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret en internasjonal konferanse: The Ida Blom Conference: Gendered citizenship: History, Politics and Democracy, 14.-15. oktober 2013.

Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Den 14. og 15. oktober arrangeres Ida Blom-konferansen i Bergen som en del av hundreårsmarkeringen av stemmerettsjubileet. Flere i staben ved Institutt for sammenliknende politikk har vært og er involvert i arrangementet. Professor Lise Rakner var en av pådriverne for selve ideen, professor Kristin Strømsnes sitter i stemmerettskomiteen og postdoktor Ragnhild Louise Muriaas er med å organisere konferansen.

Spesielt interessant fra et statsvitenskapelig ståsted er programpostene med Mounira Charrad og Birthe Siim. Anerkjente akademikere som arbeider innenfor en komparativ statsvitenskapelig tradisjon. Mounira Charrad er ekspert på Nord-Afrika og Siim på Skandinavia.

I forbindelse med konferansen er også Ragnhild Louise Muriaas og Vibeke Wang intervjuet av Hubro om deres forskning på kvinner og demokrati i Afrika. Les hele intervjuet med Ragnhild Louise Muriaas og Vibeke Wang her.

 

Les mer om konferansen og se fullt program her.

Les intervju med Ida Blom her.