Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

SKOKs nye stipendiat, Sunniva Árja Tobiasen, skal forske på kjønn- og seksualitetsnormer og hvordan forventninger om seksualitet og kjønn har en kroppslig dimensjon.
Eit kontorlokale på Universitetet i Bergen fekk ny drakt i aktivistisk stunt frå bachelorstudent i visuell kommunikasjon.
Migrasjonsforskar Marry-Anne Karlsen ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved UiB får prestisjefylt tildeling frå EU for å forske på ekspertkunnskap i asylfeltet.
Ein visjon om mangfald står sentralt i arbeidet med den nye UiB-strategien, men kva betyr mangfald, og korleis kan mangfaldspolitikk omsetjast i handling?
– Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet. Som samfunnsinstitusjon er det vårt ansvar å gi både kollegaer og studenter like muligheter til å ta del i kunnskapsutviklingen, sier rektor Margareth Hagen.
UiB har høye ambisjoner for humaniora. Nå kan fagmiljøer fra hele universitetet søke støtte til tiltak for å oppfylle ambisjonene i Humaniorastrategien.
Kari Anne Klovholt Drangsland disputerte 21.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Working to ‘Wait Well’".
Noor Jdid disputerte 5.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ""Taking part in society the way I am". An exploration of active citizenship norms in Denmark and Norway".
Den 3. mai presenterte forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB foreløpige forskningsresultater fra PROTECT-prosjektet på et seminar i Spania.
UiB-forskar Redi Koobak er ein av redaktørane av den nye antologien Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice.
Velkommen til debatter om havvind, kunstig intelligens og skeiv forsking.
Professor i filosofi ved UiT, Annamari Vitikainen, er gjesteforskar hos Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved UiB i studieåret 2021-2022.
Det første tidsskriftet for arabisktalande i Noreg, DER, inkluderer i sitt nyaste nummer ein omsett versjon av UiB-forskar Randi Gressgård sin artikkel om mikroaggresjon: Å stange hodet i veggen.
Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.
Professor Ragnhild Muriaas ved Universitetet i Bergen starta yrkeskarrieren som DJ. No undersøkjer ho kva strengar som må spelast på for å setje fotavtrykk i politikken.
Prosjektet til doktorgradskandidat Rowan Violet Maddox ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) handlar om nevrologiske tilstandar og deira samspel med kjønn.
I eit nyleg blogginnlegg samanfattar Claus Halberg utgangspunktet for prosjektet sitt i feministisk teori og hevdar at filosofiske spørsmål ligg i kjernen av denne teorien.
Det er tid for Regnbogedagane 2020, og i forskinga og undervisninga til Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) kan du finne mange spennande perspektiv relatert til programmet i år.

Sider