Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Professor i filosofi ved UiT, Annamari Vitikainen, er gjesteforskar hos Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved UiB i studieåret 2021-2022.
– Vi er svært glade for at akkurat du har valt å studere her hos oss, seier dekan ved Det humanistiske fakultet, Camilla Brautaset. Vi gler oss til å ta i mot deg!
Historieprofessor Camilla Brautaset blir ny dekan ved Det humanistiske fakultet frå hausten. Ho skal styre saman med Ole Thomassen Hjortland og Svein Ivar Angell.
Det første tidsskriftet for arabisktalande i Noreg, DER, inkluderer i sitt nyaste nummer ein omsett versjon av UiB-forskar Randi Gressgård sin artikkel om mikroaggresjon: Å stange hodet i veggen.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.
Professor Ragnhild Muriaas ved Universitetet i Bergen starta yrkeskarrieren som DJ. No undersøkjer ho kva strengar som må spelast på for å setje fotavtrykk i politikken.
Prosjektet til doktorgradskandidat Emily Violet Maddox ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) handlar om nevrologiske tilstandar og deira samspel med kjønn.
I eit nyleg blogginnlegg samanfattar Claus Halberg utgangspunktet for prosjektet sitt i feministisk teori og hevdar at filosofiske spørsmål ligg i kjernen av denne teorien.
Det er tid for Regnbogedagane 2020, og i forskinga og undervisninga til Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) kan du finne mange spennande perspektiv relatert til programmet i år.
I april blei WAIT-forskar Shahram Khosravi intervjua om pandemien og grenser som ein del av serien Four Rooms.
Reflections from researchers at the WAIT project on the complexity of waiting in pandemic times.
In this blog we reflect on how the Covid-19 pandemic is affecting migrants with precarious legal status in Europe, with a particular focus on Norway, Germany and France - countries in which we have been doing long term ethnographic fieldwork in the WAIT-project.
Stipendiat Kari Anne Drangsland har fått artikkelen "Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government" på trykk i det anerkjente tidsskriftet Time and Society.
UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
In Israel, as in the United States, children have become pawns in government efforts to expel migrants -- despite clear evidence that arresting, detaining, and deporting children violates their human rights and has long-term traumatic effects. Policies like these demand our swift, strong, and emphatic condemnation.
Andre konferanse for bedre dialog mellom disipliner og aktører.
Gjør deg klar for et bredt utvalg av filmer om blant annet identitet, mangfold, diskriminering, kjønn og seksualitet under Bergen internasjonale filmfestival. Her finner du en oversikt over de mest aktuelle filmene for deg som er tilknyttet SKOK.

Sider