Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

To forskningsprosjekter forankret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for internasjonal helse (SIH) er tildelt midler til hver sin doktorkandidat.
Forskningsrådet øker finansieringen av humanioraforskning i årene framover. På fire år skal andelen til humaniora opp fra tre til fem prosent av totalbevilgningene.
«Våre briller gir oss en unik evne til å se ting fra menneskets perspektiv. Og det gjør slettes ikke alle.» Les alumn Per-Arne Larsens tale til årets bachelorkandidater.
–Møtet med migrantane har gjort stort inntrykk, men som antropolog er det også med utgangspunkt i desse møta at eg tenkjer best, seier Christine M. Jacobsen, forskar og prosjektleiar for WAIT-prosjektet som undersøker venting blant irregulære migrantar i Europa.
Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
Hva er de moralske konsekvensene av langtidsventingen til irregulære migranter? I dette blogginnlegget reflekterer filosof og professor Odin Lysaker over tid og etikk blant flyktninger. Teksten er basert på hans forskning knyttet til WAIT-prosjektet.
Trenger du et forskningsopphold i Hellas? Det norske institutt i Athen lyser ut reisestipend. Søknadsfrist 10. februar.
Les Kari Anne Drangsland sine refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet og vansker med å finne ord som kan gi trøst kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranter sin erfaring av venting
I romjula har Senter for kvinne- og kjønnsforskning flytta ut frå kontora i Allégaten 34, og inn i nye lokaler i Parkveien 9, mellom Nygårdsparken og Studentsenteret.
I det siste blogginnlegget frå WAIT-prosjektet, bloggar Marry-Anne Karlsen om Ruth, ein irregulær migrant i Oslo. Gjennom Ruth drøfter Karlsen korleis irregulære migranter si erfaring av venting blir produsert, kvar den kjem frå, og korleis den blir levd.
Tidsskrift for kjønnsforskning har i anledning sin 40-årsdag feiret med prisutdelinger til én utvalgt artikkel for hvert av tiårene tidsskriftet har eksistert. Tiårets artikkel fra 2000-tallet er Randi Gressgårds «Muslimen med slør, den anorektiske og den transseksuelle – hva har de til felles?».
Social Anthropologist and WAIT-researcher Shahram Khosravi is currently carrying out fieldwork on irregular migrants in Stockholm. Read his field-report on their experience of waiting, and the effects that prolonged waiting has on asylum seekers.
– Så mykje vatn! Vatn over oss, ved sida, og under oss! Dei unge forskerspirene frå Sør-Afrika kikkar forbløffa utover fjorden, på fossane som strøymer ned fjellsidene på andre sida, og regnet som piskar mot glaset. Sjølv om den jamne Bergensar nok vil hevde at værgudane har velsigna oss vestlendingar med ein uvanleg flott haust, er kontrasten likevel stor til tørkeramma Cape Town, der... Les mer
I fjerde episode av NRKs serie om eksteskapshistorie kan du møte førsteamanuensis ved SKOK, Hanne Marie Johansen. Hanne Marie Johansen har forsket på adgangen til skilsmisse og separasjon i Norge i perioden 1500 - 1900. 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) husar no ei gruppe internasjonale PhD-studentar i kjønnsstudier frå institusjonar i Sverige, Ungarn og Sør-Afrika. Studentane er del av eit forskningsprosjekt finansiert av Stiftelsen for finansiering av høgare utdanning og forsking (STINT).
Read the first dispatch from the field from social anthropologist and project leader of WAIT, Christine M. Jacobsen. She has spent the summer months carrying out fieldwork among irregular migrants of Marseille. In this report from the field she discusses the temporal dimensions of the securitisation of the border between France and Italy.
Den norske ungdomsserien Skam har fått overveldende oppmerksomhet, lang utenfor sitt tiltenkte publikum, både internasjonalt og i Norge. Mens serieskaperne ønsket å lage et opplysende og dannende program rettet mot unge jenter, har voksne kvinner trykket serien til sitt bryst. Medievitere Synnøve Skarbø Lintdner og Magnus Dahl ble tidligere i år snakkiser da de fikk støtte fra Rådet for anvendt... Les mer
Mens de fleste studentene ved UiB etter hvert er ferdige med eksamen og har tatt seg fri for sommeren, har en ny gruppe studenter gjort sitt inntog på campus. PhD-kandidater og unge forskere frå hele verden deltar i disse dager på Bergen Summer Research School (BSRS). Deltakerene på kurset i kjønn og migrasjon i regi av SKOK og det Juridiske fakultetet har blant annet blitt presentert for... Les mer

Sider