Hjem
Sosiologisk institutt
Emner

Valgemner høst 2023

Valgemnene som tilbys på sosiologisk institutt varierer fra semester til semester. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom høstsemesteret 2023.

Studenter
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

En del av spesialiseringen på bachelor i sosiologi er et obligatorisk valgemne. Man kan også bruke valgemner som frie studiepoeng i bachelorgraden. Valgemnene er åpne for alle med studierett på Universitet i Bergen.

Valgemnene som tilbys høsten 2023 er:

 

Dersom du ønsker å ta eksamen på nytt i valgemner fra våren 2023 er det mulig å melde seg opp til ny vurdering i begynnelsen av høstsemesteret 2023. Da må du ha bestått de obligatoriske arbeidskravene i emnet.

 

Vær oppmerksom på at obligatoriske arbeidskrav i valgemner som ble bestått våren 2023 kun er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgende eksamenssemester, altså høsten 2023. Det betyr at dersom man ønsker å ta et av disse emnene på nytt våren 2024 må man ta obligatoriske arbeidskrav på nytt. Dette forutsetter også at emnet tilbys, noe som ikke er sikkert ettersom valgemnene som tilbys varierer hvert år.

 

Siste frist for semesterregistrering er 1. september. Utfyllende informasjon om registrering finner du på denne lenken.