Hjem
Sosiologisk institutt
Undervisning høsten 2022

Bli seminarleder på sosiologi!

Har du lyst til å være seminarleder ved Sosiologisk Institutt neste semester? Vi tar nå imot søknader med søknadsfrist 24.april!

Seminarundervising
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

Instituttet har behov for seminarledere på følgende emner:

 • SOS100A: Innføring i sosiologi med fordjupningstema 
 • SOS100B: Innføring i sosiologi 
 • SOS103/SOS103-L: Samfunnsstrukturer i endring
 • SOS113/SOS113-L: Velferd og ulikhet 
 • SOS119: Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century

Arbeidsoppgavene for undervisningsassistenter vil være:

 • Ledelse og undervisning av seminargrupper
 • Kommentering og godkjenning av innleveringsoppgaver
 • Deltakelse i møter med emneansvarlige og studiekonsulent for planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Oppfølging av studenter som er meldt opp til seminar
 • Bruk av mittuib og mail
 • Obligatorisk opplæringstilbud for dem som ikke har undervisningserfaring

 

Alle arbeidsoppgavene (bortsett fra UiB sitt opplæringskurs og kommentering av obligatoriske oppgaver) er inkludert i stillingsprosenten. Stillingsprosenten vil variere avhengig av lengde på ansettelsesperioden.

UiB sitt opplæringskurs og kommentering av oppgaver kommer utenom stillingsprosenten og vil bli timelønnet. Lønn for kommentering av oppgaver avhenger av antall og lengden på oppgavene. Seminarledere får betalt for forberedelsestid + undervisningstimene. Forberedelsestiden utenom seminarene vil variere ut fra tidsrammen og hvor mange grupper du har.

Arbeidet er lønnet med statens lønnstrinn 35.

Vi ønsker fortrinnsvis masterstudenter, men stillingen kan søkes av bachelor studenter i sosiologi, masterstudenter i sosiologi og lektorstudenter i sosiologi. Vi søker noen som har mulighet til å ta 2 seminargrupper (eller flere). Gruppene vil bli fordelt etter instituttets behov, men oppgi gjerne hvilket emne du ønsker.

 

Søknadsfrist er 24.april.

Søknad med CV (slått sammen til en pdf-fil) skal sendes til Kristin.Hope@uib.no.

Om du har noen spørsmål til utlysningen, vennligst kontakt studiekonsulent.