Hjem
Sosiologisk institutt
SEMINARLEDER SØKES

Bli seminarleder på sosiologi!

Har du lyst til å være seminarleder ved Sosiologisk Institutt neste semester? Søknadsfrist 14.05!

Studenter i en undervisningssituasjon
Foto/ill.:
UiB/Silje Katrine Robinson

Hovedinnhold

Sosiologisk institutt lyser ut stillinger som seminarleder/undervisningsassistenter for høstsemesteret 2023. Arbeidsoppgaven til seminarlederne er å lede seminarundervisningen ved å legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner, opponering, rette oppgaver og veilede studenter med oppgaveskriving.

Seminarledere får lønn for både seminarer og for forberedelse til seminarer. Forberedelse inkluderer deltakelse på møter, lesing av pensum, møter og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. Lønn for retting av oppgaver kommer i tillegg.

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av modulene gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på seminaroppgaver. Opplæringen er lønnet. 

Ansettelsesforhold
Seminarledere er formelt ansatt ved SV-fakultetet, men ansettelesesprosessen gjennomføres av Sosiologisk institutt. Normalt blir hver seminarleder tilbudt 2-3 grupper med tilhørende oppgaveretting. Hver seminargruppe har normalt rundt 25 studenter.

Arbeidsoppgaver:

  • Ledelse og undervisning av seminargrupper
  • Kommentering og godkjenning av innleveringsoppgaver
  • Deltakelse i møter med emneansvarlige og studiekonsulent for planlegging og gjennomføring av undervisning
  • Oppfølging av studenter som er meldt opp til seminar
  • Bruk av mittuib og mail
  • Obligatorisk opplæringstilbud for dem som ikke har undervisningserfaring

Alle arbeidsoppgavene (bortsett fra UiB sitt pedagogisk opplærings kurs og kommentering av obligatoriske oppgaver) er inkludert i stillingsprosenten. Stillingsprosenten vil variere avhengig av lengde på ansettelsesperioden og antall seminargrupper.

Lønn
Seminarledere ansettes som undervisningsassistenter i lønnstrinn 35 for masterstudenter og lønnstrinn 32 for bachelorstudenter. Lønn beregnes på følgende måte: For hvert seminarmøte regnes det 4 timer forberedelestid. Dette inkluderer tid brukt på forelesninger, pensumlesning, kommunikasjon med studenter og møter med emneansvarlig og annet arbeid tilknyttet seminarene.

Lønn for kommentering av oppgaver avhenger av antall og lengden på oppgavene. Som seminarleder  du påregne å rette oppgaver.  

Betaling for seminarmøtene blir beregnet til en stillingsprosent og lønn utbetales månedlig. Betaling for oppgaveretting samles opp til slutten av semesteret og utbetales som et honorar i desember.

Lønnsslipper og annen informasjon om stillingsforholdet finner dere her: https://www.uib.no/hr-portalen

Stillinger:
Instituttet har ledige stillinger som seminarleder på følgende emner:

  • SOS100A Innføring i sosiologi med fordypningstema 

Rundt 10 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk oppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Normalt er det omtrent 6 seminargrupper og det ansettes derfor vanligvis 2-3 seminarledere.

Rundt 10 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk oppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Normalt er det omtrent 2 seminargrupper og det ansettes derfor vanligvis 1 seminarleder.

Rundt 10 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk oppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Normalt er det omtrent 8 seminargrupper og det ansettes derfor vanligvis 3-4 seminarledere.

Rundt 8-10 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk oppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Normalt er det omtrent 6 seminargrupper og det ansettes derfor vanligvis 2-3 seminarledere.

Rundt 11 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk oppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Normalt er det omtrent 6 seminargrupper og det ansettes derfor 2-3 seminarledere.

  • SOS119 Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century 

Rundt 12 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk oppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Normalt er det omtrent 2-3 seminargrupper og det ansettes derfor vanligvis 1-2 seminarledere.

Dersom du i tillegg til stilling som seminarleder ønsker å bli tatt i betraktning for en stillingsandel (15-20%) som seminarkoordinator, vennligst skriv max 250 ord om hvorfor du ønsker å være seminarkoordinator og hva du kan tilføre stillingen. 

Vi ønsker fortrinnsvis masterstudenter, men stillingen kan søkes av bachelor studenter i sosiologi, masterstudenter i sosiologi og lektorstudenter i sosiologi. Vi søker noen som har mulighet til å ta 2 seminargrupper (eller flere). Gruppene vil bli fordelt etter instituttets behov, men oppgi gjerne hvilket emne du ønsker.

 

Søknadsfrist er 14. mai!

Søknad med CV (slått sammen til en pdf-fil) sendes til studieveileder (studieveileder@sos.uib.no ) ved Sosiologisk institutt innen 14. mai.