Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Denne uken publiserte NOKUT det årlige studiebarometeret, som måler hva studentene synes om studietilbudet sitt. Masterprogrammet i sosiologi kommer best ut ved Universitet i Bergen.
Johannes Hjellbrekke and Olav Korsnes have recently published an article in Sociologica. The article is available online at Italian Journal of Sociology.
Kristoffer Chelsom Vogt recently published an article in Current Sociology about "The concept of the work situation in class analysis".
Vegard Jarness var invitert som "guest speaker" på workshopen arrangert i samarbeid med at Michèle Lamont er utnevnt til æresdoktor ved Amsterdam-universitetet.
PhD candidate Bo Wignes has published an article on effects of spousal loss in Journal of Health and Social Behavior.
Det nærmer seg endelig frist for å søke utveksling for høsten 2017 (+ evt. våren 2018). Fristen er ONSDAG 1. FEBRUAR og søknaden sendes inn via SØKNADSWEB
Hans-Tore Hansen, Liv Syltevik (UiB) and Kjetil Lundberg (UNI Rokkan) have published an article titled "Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users' Experiences" in Journal of Social Policy & Administration
Atle Møen er ute med ein artikkel i Tidsskrift for ungdomssforskning titulert "Fall og raseri - Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining".
Johs. Hjellbrekke og Vegard Jarness har sammen med Magne Flemmen fra UiO nylig publisert en artikkel i Sociology med tittelen "Class, Culture and Culinary Tastes: Cultural Distinctions and Social Class Divisions in Contemporary Norway."
Mariya Bikova disputerer 2. februar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Egalitarian Heart. Glocal Care Chains in the Filipino Au Pair Migration to Norway"
Sosiologen Gisle Andersen ønsker å bidra til at klimaendringene i større grad også blir sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv.
Sosiologen Kari E. Wærness ble 4. september utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun tildeles ordenen for sin samfunnsgavnlige innsats.
Sosiologforeningen avdeling Vestlandet inviterte i samarbeid med Sosiologisk institutt til det første av en rekke arrangement i serien "Sosiologisk myteknusing"!
Karen Christensen og Synnøve Fluge har publisert en artikkel sammen med Ole Petter Askheim og Ingrid Guldvik publisert i Journal of Social Policy.
Vegard Jarness fra Sosiologisk institutt og Sam Friedman fra London School of Economics har nylig publisert en artikkel i Poetics.
Postdoktor Susanne Bygnes ved Sosiologisk institutt får midler under kategorien Unge forskertalenter, med prosjektet Imagining and Experiencing the ”Refugee Crisis”
Karen Christensen, Shereen Hussein og Mohamed Ismail har publisert en artikkel i Euorpean Journal of Ageining.
Atle Møen har skrive ein artikkel i BT med tittelen "Fornuft og kjensler i Amerika".

Sider