Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Johs. Hjellbrekke, Kristin Halvorsen, Alexander Cappelen og mange flere stiller til Sampolkonferansen den 29. september.
Post. Doc. Vegard Jarness' article on the link between class-structured lifestyle differences and social closure, will be published in the forthcomming issue of Sociology.
- Det er i land som India at løsninger på våre felles klimautfordringer må utvikles, srkiver Nielsen sammen med kollegaer fra NIBR og NUPI.
Bikova bidrar i utgivelsen "Migrant Domestic Workers and Family Life. International Perspectives" med kapittelet "Au pair Arrangement in Norway and Transnational Organization of Care".
Bidragene 'Lokal likestilling og transnasjonale omsorgsrom' av Lise Widding Isaksen og 'Au pair migrasjon i likestillingsparadiset' av Mariya Stoyanova Bikova blir nå del av pensumet ved NTNU.
Kristoffer Chelsom Vogt har publisert en artikkel i tidsskriftet Work, Employmnent & Society. Her kritiserer han teorier om det post-industrielle samfunn for upresise fremstillinger av sosial endring.
Kenneth Bo Nielsen har, sammen med Uday Chandra fra Max Planck i Tyskland, redigert et særnummer av Journal of Contemporary Asia om ‘Rethinking Resistance: Subaltern Politics and the State in Contemporary India’
Artikkelen ser på hvorvidt ulike teorier om velferdsstatens utvikling kan bidra til å analysere enhetsskolereformer og forskjeller i utdanningssystemer mellom land.
Universitetet i Bergen og UiB Alumni ønsker alle tidligere studenter velkommen tilbake til universitetet lørdag 12. september.
Som en del av arbeidet med prosjektet «Mobilitet, moral og migrasjon: En studie av sosiale fellesskap i Norge og Italia» gjorde professor Lise Widding Isaksen feltarbeid på Sicilia.
Bygnes har skrevet en artikkel som omhandler hvorfor mange av de høyt utdannede spanjolene som reiste fra Spania etter at krisen rammet landet, legger så stor vekt på at de ikke reiste på grunn av krisen.
Artikkelen omhandler psykososialt stress blant middelaldrende og eldre i Sverige.
Liv Johanne Syltevik er i statsråd 19 juni 2015 oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg som skal gjennomgå støtten til barnefamiliene.
Lekve legger frem ulike måter å bruke klassebegrepet i sitt bidrag til siste utgave av Røyst.
Monografiene finnes i "Contemporary South Asia" og "South Asia".
I mai 2012, 50 år etter C.Wright Mills’ bortgang, arrangerte Sosiologisk institutt et tre-dagers symposium over hans arbeider.
Professor emerita Kari Wærness i samarbeid med Kari Tove Elvbakken argumenterer imot et forslag fra Runar Døving om mannlig innblanding i abortloven.

Sider