Hjem

Pedagogikk, årsstudium

Årsstudiet gir deg ei grunnleggande innføring i dei mest sentrale områda i pedagogikkfaget.
 • Lengde1 år
 • Ordinær56,5
 • Primær44,8
 • Plassar40
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng60
 • StartHaust

Hovedinnhold

NB: 2020:  Ordinær: 46,5. Primær: 46.

Kva er undervising, utvikling og læring? Som pedagogikkstudent lærer du korleis vi utviklar kunnskap og kommuniserer, og kva betyding utdanning har i og for samfunnet. Årsstudiet i pedagogikk tar for seg sentrale utviklings-, lærings- og kunnskapsprosessar i familien, skulen og i arbeidslivet. 

Årsstudium i pedagogikk kan i kombinasjon med andre fag gi kompetanse for arbeid i offentleg og privat sektor, for eksempel i skulen, i ulike private verksemder, i ideelle organisasjonar og ulike delar av helsevesenet der pedagogisk fagkunnskap er etterspurt. 

Oppbygging 

Årsstudiet startar i august kvart år. 

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp: 

1. semester:  

 • PED110 Innføring i pedagogikk (15 studiepoeng) og 
 • PED112 Pedagogiske perspektiv på læring (15 studiepoeng) 

2. semester: 

 • PED111 Pedagogisk filosofi (15 studiepoeng) 
 • PED113 Læring i og for arbeidslivet (15 studiepoeng) 

Studiekvardagen 

Som pedagogikkstudent blir du del av eit godt studiemiljø. Studiet er bygd opp av forelesingar, seminargrupper, oppgåver og praktiske øvingar. 

Pedagogikkstudentane kan lese på SV-biblioteket og i lesesalar på U. Pihls hus. Det er seminarrom på SV-fakultetet.

Møt studentane våre! 

Kvifor velje årsstudium? 

Årsstudiet i pedagogikk lar deg studere eit fagfelt i eitt år, for eksempel for å komplettere tidlegare utdanning, og gir deg kompetanse som blant anna skule og helsevesenet har bruk for.  

Kjem du rett frå VGS kan du søke opptak på årsstudiet, men du vil nok ha ei betre studentoppleving av å velje bachelorprogrammet i pedagogikk, som er tilrettelagd for deg som er ny i høgare utdanning, med ex.phil., innføringsemne/ex.fac., faddergrupper og sosialt studentliv. 

Årsstudiet er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men kan inngå som første året i ein bachelorgrad i pedagogikk eller som valfrie studiepoeng i ein bachelorgrad ved UiB. 

Med ein bachelorgrad eller mastergrad i pedagogikk opnar det seg opp fleire karrieremoglegheiter, og du kan for eksempel jobbe som: 

Les meir om kva du kan bli med denne utdanninga. 

Meir informasjon under

Kva lærer du? 

Ein student med årsstudium i pedagogikk: 

 • har kunnskap om og forståing for sentrale tema innan fagområdet pedagogikk. 

 • kan analysere og reflektere over spørsmål og tema knytt til sentrale pedagogiske tema, omgrep og prosessar. 

 • kan skrive ein resonnerande tekst og beherske fagområdet sine normer for dokumentasjon. 

Sjå lista over læringsutbyte.

 

Utveksling 

Du kan ikkje reise på utveksling som del av årsstudiet. 

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her