Hjem
Det psykologiske fakultet
Opptak

Bytte av studieprogram ved Det psykologiske fakultet

Studenter ved UiB har mulighet til å søke om å bytte studieprogram til enkelte bachelorprogrammer ved Det psykologiske fakultet.

Fire studenter som sitter og diskuterer
Foto/ill.:
Brooke Cagle på Unsplash

Hovedinnhold

Studenter som går på et studieprogram ved UiB kan søke om bytte av studieprogram, også kalt intern overgang, til det andre studieåret på følgende bachelorprogrammer ved det psykologiske fakultet:

Du må ha tatt emnene som tilsvarer første studieår av bachelorgraden du søker om å bytte til for å kunne søke. Dette må du gjøre senest det semesteret du søker. Søkere som allerede fyller kravet til en grad vil ikke innvilges internovergang til et annet bachelorprogram. Se mer informasjon og reglement under.

Det er ikke bytte av studieprogram til noen av våre andre studieprogram.

Søknadsfrist er 1. juni, og du søker i Søknadsweb. Søknadsweb åpner en måned før søknadsfristen. Det er et begrenset antall plasser, og opptaket forutsetter at det er ledige plasser.

Opptaksreglement til bachelor i generell psykologi

 1. Søker må ha aktiv studierett på et ordinært studieprogram ved UiB for å kunne søke. Dette betyr at enkeltemnestudenter, hospitanter, privatister og studenter på etter- og videreutdanningsemner ikke kan søke.
 2. Søkerne rangeres slik:
  1. Aktiv studierett på årsstudium i psykologi
  2. Aktiv studierett på andre ordinære studieprogrammer ved fakultetet (inkludert PPU)
  3. Aktiv studierett på ordinære studieprogrammer ved UiB
 3. For opptak til bachelor i generell psykologi må søker ha tatt disse emnene:

For gammelt årsstudium i psykologi vil PSYK100, PSYK101 og PSYK102 inngå i opptaksgrunnlaget. For å være kvalifisert til å søke må du ha totalt 60 studiepoeng. Fastsatte regler for faglig overlapp vil gjelde.

Søkere (med aktiv studierett på et ordinært studieprogram ved UiB) som har tatt årsstudium ved andre institusjoner som tilsvarer disse emnene i faglig innhold kan bli vurdert dersom de oppfyller de øvrige kravene.

 1. Det er snittet av karakterene på emnene som utgjør opptakskravet som teller i opptaket. Dersom søkere innen samme søkergruppe (jf. punkt 2) har samme snitt vil det bli trukket ut tilfeldig hvem som får opptak.

Opptaksreglement til bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi

 1. Søker må ha aktiv studierett på et ordinært studieprogram ved UiB for å kunne søke. Dette betyr at enkeltemnestudenter, hospitanter, privatister og studenter på etter- og videreutdanningsemner ikke kan søke.
 2. Søkerne rangeres slik:
  1. Aktiv studierett på årsstudium i psykologi
  2. Aktiv studierett på andre ordinære studieprogrammer ved fakultetet (inkludert PPU)
  3. Aktiv studierett på ordinære studieprogrammer ved UiB
 3. For opptak til bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi må søker ha tatt disse emnene:

For gammelt årsstudium i psykologi vil PSYK100, PSYK101 og PSYK102 inngå i opptaksgrunnlaget. For å være kvalifisert til å søke må du ha totalt 60 studiepoeng. Fastsatte regler for faglig overlapp vil gjelde.

Søkere (med aktiv studierett på et ordinært studieprogram ved UiB) som har tatt årsstudium ved andre institusjoner som tilsvarer disse emnene i faglig innhold kan bli vurdert dersom de oppfyller de øvrige kravene.

 1. Det er snittet av karakterene på emnene som utgjør opptakskravet som teller i opptaket. Dersom søkere innen samme søkergruppe (jf. punkt 2) har samme snitt vil det bli trukket ut tilfeldig hvem som får opptak.

Opptaksreglement til bachelor i pedagogikk

Opptaksreglementet er vedtatt ved Institutt for pedagogikk høsten 2016.

 1. Søker må ha en aktiv studierett på et ordinært studieprogram ved UiB for å kunne søke. Dette betyr at enkeltemnestudenter, hospitanter, privatister og studenter på etter- og videreutdanningsemner ikke kan søke.
 2. Søkerne rangeres slik:
  1. Aktiv studierett på årsstudium i pedagogikk
  2. Aktiv studierett på andre ordinære studieprogrammer ved fakultetet (inkludert PPU)
  3. Aktiv studierett på ordinære studieprogrammer ved UiB
 3. Søker må ha tatt 60 studiepoeng i emnene som tilsvarer første studieår av bachelorgraden i pedagogikk.
 4. Det er snittet av karakterene på emnene som utgjør opptakskravet som teller i opptaket. Dersom søkere innen samme søkergruppe (jf. punkt 2) har samme snitt vil det bli trukket ut tilfeldig hvem som får innvilget søknad om bytting av studieprogram.

Datoer og frister

Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om opptaket og takke ja til eventuelle tilbud innen oppgitte frister. Fristene på denne siden gjelder for opptaket våren 2022.

NårHvaHvor/hvordan
1. juniSøknadsfrist.SøknadsWeb
6. juliSvaret på
søknadene er klare.
Publiseres på
SøknadsWeb og
per e-post.
13. juli

Svarfrist for søkere som har fått tilbud om opptak

Du takker ja til
plassen på
SøknadsWeb.

Vi tar forbehold om at forsinkelser i opptaket kan oppstå.

Ikke kvalifisert?

Hva gjør jeg om jeg ikke oppfyller kravene forbytte av studieprogram?

Dersom du ikke kvalifiserer for å søkeom bytte av studieprogram, men ønsker å studere ved et av fakultetes bachelorprogram, må du søke om opptak på ordinær måte gjennom Samordna opptak. Det er opptak en gang i året med start hver høst. Søknadsfristen er 15. april.

Tidligere utdanning

Dersom du blir tatt opp til et bachelorprogram og har annen utdanning fra UiB eller annen utdanningsinstitusjon fra før av,  kan det være at deler av den kan innpasses i graden etter søknad. I de tilfeller der søknaden blir innvilget vil utdanningsplanen bli justert og planlagt slutt på studieprogrammet kan i enkelte tilfeller fremskyndes.

Åpne emner

Alle studenter med gyldig studierett ved UiB kan melde seg opp til alle våre åpne emner i StudentWeb uten å søke om opptak til et studieprogram ved fakultet.

Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt med vårt informasjonssenter.