Hjem
Det psykologiske fakultet

Bytte av studieprogram ved Det psykologiske fakultet

Studenter ved UiB har mulighet til å søke om å bytte studieprogram til enkelte bachelorprogrammer ved Det psykologiske fakultet.

Studenter som har aktiv studierett på et studieprogram ved UiB kan søke intern overgang til andre studieåret (3. semester) på følgende bachelorprogrammer ved det psykologiske fakultet:

Opptakskravet til bachelorprogram i generell psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi er gjennomført årsstudium i psykologi. Se mer informasjon og reglement under.

Opptakskravet til bachelorprogram i pedagogikk er 60 studiepoeng som tilsvarer første studiår av bachelorgraden i pedagogikk. Se mer informasjon og reglement under.

Søknadsfrist er 1. juni via Søknadsweb. Søknadsweb åpner en måned før søknadsfristen. NB: Begrenset antall plasser/forutsetter ledig plass!

Opptaksreglement til bachelor i generell psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi

1) Søker må ha aktiv studierett på et ordinært studieprogram ved UiB for å kunne søke. Dette betyr blant annet at studenter ved EVU, hospitanter og privatister ikke kan søke.

2) Søkere rangeres slik:

  1. Aktiv studierett på årsstudium i psykologi
  2. Aktiv studierett på andre ordinære studieprogrammer ved fakultetet (inkl. ettårig PPU)
  3. Aktiv studierett på ordinære studieprogrammer ved UiB

3) For opptak til bachelor i generell psykologi må søker ha tatt disse emnene: PSYK111, PSYK112, PSYK113, PSYK114 og et av valgemnene i psykologi (totalt 60 studiepoeng).

For opptak til bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi må søker ha tatt disse emnene: PSYK111, PSYK112, PSYK113, PSYK114 og PSYK106 (totalt 60 studiepoeng).

For gammelt årsstudium i psykologi vil PSYK100, PSYK101 og PSYK102 inngå i opptaksgrunnlaget til generell psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. For å være kvalifisert til å søke må du ha totalt 60 studiepoeng.

Fastsatte regler for faglig overlapp vil gjelde.

Søkere (med aktiv studierett på et ordinært studieprogram ved UiB) som har tatt årsstudium ved andre institusjoner som tilsvarer disse emnene i faglig innhold kan bli vurdert dersom de oppfyller de øvrige kravene.

4) Dersom søkere innen samme søkergruppe (jfr. punkt 2) har samme snitt vil det bli trukket ut tilfeldig hvem som får intern overgang/opptak.

Opptaksreglement til bachelor i pedagogikk

Opptaksreglementet er vedtatt ved Institutt for pedagogikk høsten 2016.

1) Søker må ha en aktiv studierett på et ordinært studieprogram ved UiB for å kunne søke. Dette betyr blant annet at studenter ved EVU, hospitanter, og privatister ikke kan søke.

2) Søkere rangeres slik:

1. Aktiv studierett på årsstudium i pedagogikk

2. Aktiv studierett på andre ordinære studieprogrammer ved fakultetet (inkl. ettårig PPU)

3. Aktiv studierett på ordinære studieprogrammer ved UiB

3) Søker må ha tatt 60 studiepoeng i emnene som tilsvarer første studieår av bachelorgraden i pedagogikk.

4) Dersom søkere innen samme søkergruppe (jfr. punkt 2) har samme snitt vil det bli trukket ut tilfeldig hvem som får innvilget søknad om bytting av studieprogram.

 

Datoer og frister

Viktige datoer og frister i suppleringsopptaket til bachelor

Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om opptaket og takke ja til eventuelle tilbud innen oppgitte frister. Fristene på denne siden gjelder for opptaket våren 2019.

NårHvaHvor/hvordan
1. juniSøknadsfrist.SøknadsWeb
5. juliResultatet/svaret på
søknadene er klart.
Publiseres på
SøknadsWeb og
per e-post.
19. juliSvarfrist for søkere
som får tilbud i
hovedopptaket.
Du takker ja til
plassen på
SøknadsWeb.
23. juliEventuelle nye tilbud
om studieplass er
klare.
Publiseres på
SøknadsWeb og
per e-post.
26. juliSvarfrist for søkere
som får tilbud i 2.
opptaksrunde.
Du takker ja til
plassen på
SøknadsWeb.
30. juliEventuelle nye tilbud
om studieplass er
klare.
Publiseres på
SøknadsWeb og
per e-post.
8. augustSvarfrist for søkere
som får tilbud i 3.
opptaksrunde.
Du takker ja til
plassen på
SøknadsWeb.

Vi tar forbehold om at forsinkelser i opptaket kan oppstå.

Ikke kvalifisert?

Hva gjør jeg om jeg ikke oppfyller kravene for intern overgang?

Dersom du ikke kvalifiserer for å søke intern overgang, men ønsker å studere ved et av fakultetes bachelorprogram, må du søke om opptak på ordinær måte gjennom Samordna opptak. Det er opptak en gang i året med start hver høst.

Dersom du blir tatt opp til et bachelorprogram og har utdanning fra UiB eller annen utdanningsinstitusjon fra tidligere, vil denne kunne innpasses i graden etter søknad. I de tilfeller der søknaden blir innvilget vil utdanningsplanen bli justert og planlagt slutt på studieprogrammet kan i enkelte tilfeller fremskyndes.

Alle studenter med gyldig studierett ved UiB kan melde seg opp til alle åpne emner ved fakultetet på StudentWeb uten å søke om opptak til et studieprogram ved fakultet.

Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt med vårt informasjonssenter.