Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyhet

Forskere ved SV-fakultetet kommenterte valget i USA

Det overraskende resultatet ved presidentvalget i USA 8. november har skapt store overskrifter og forskere ved SV-fakultetet har bidratt med analyser av valget.

Kart over fordelingen av valgmenn i de amerikanske statene etter presidentvalget 2016
Foto/ill.:
Gage

Hovedinnhold

Trodde på Trump-seier

Gunnar Grendstad og Hilmar Langhelle Mjelde ved Institutt for sammenliknende politikk har lenge vurdert det som sannsynlig at USA kom til å velge en republikansk president i 2016. Grendstad og Mjelde har utviklet en modell som baserer seg på en analyse av den økonomiske utviklingen i USA. De har pekt på at det er en generell trend med presidentskifte etter åtte år med samme parti og svak økonomisk vekst. Gunnar Grendstad har også påpekt at den brede mobiliseringen i Trump sin kampanje har appellert til velgergrupper som er uenige i utviklingen i USA og dette har bidratt til at Trump vant vippestatene.

Meningsmålinger

I forkant av presidentvalget spådde de fleste politiske kommentatorene Hillary Clinton som vinner med utgangspunkt i meningsmålingene. Det overraskende resultatet har ført til at media har stilt spørsmål ved hvorfor meningsmålingene ikke fanget opp hvordan velgerne kom til å stemme ved presidentvalget. Hilmar Langhelle Mjelde uttaler til Bergens Tidende at det er vanskelig å forutse valgresultatet når det dreier seg om oppslutningen om en høyrepopulistisk kandidat, blant annet fordi velgere kan vegre seg for å innrømme at de vil stemme på en slik kandidat. Sveinung Arnesen, Institutt for sammenliknende politikk, sier til VG at mye tyder på at meningsmålingene ikke har fanget opp en stor gruppe velgere som vanligvis ikke deltar, men som har brukt stemmeretten sin i stort monn denne gangen. Frank Aarebrot, Institutt for sammenliknende politikk, sier til Dagsavisen at valgdagsmålingene viste at færre unge stemte og at dette kan være én av forklaringene på resultatet i valget. Elisabeth Ivarsflaten, Institutt for sammenliknende politikk, sier til Bergens Tidende at analysene i forkant av valget underestimerte kraften i spørsmål knyttet til innvandring og flerkulturelle samfunn.

Seierstalens retorikk

Valgkampen i forkant av presidentvalget var preget av at begge kandidatene hadde harde utfall mot motkandidaten. Jens Elmelund Kjeldsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, sier til Dagbladet at Donald Trump holdt en forsonende seierstale, og at talen hadde to distinkte deler. Den første delen var basert på et manuskript og var en seierstale som forventet, mens andre delen av talen var friere og uten manuskript, sier Kjeldsen til Dagbladet. Kjeldsen trekker fram at Trump i denne delen av talen kom med enkle, konsise budskap som skapte mer appell og inkludering, og han framsto med mye mer nærvær og tilstedeværelse.

USA under Trump

Etter at resultatet av valget ble klart har mange analysert hvilke konsekvenser det kan få. Det republikanske partiet har flertall i begge kamrene, Senatet og Representantenes hus, i Kongressen. Hilmar Langhelle Mjelde sier til Dagbladet at dette vil gjøre det noe lettere for Donald Trump å få gjennomslag for sin politikk, men at det ikke er noen automatikk i dette. Siri Gloppen, Institutt for sammenliknende politikk, sier til Vårt Land at valget av Trump trolig har stor innvirkning på lovregulering av retten til abort gjennom utnevning av dommere til Høyesterett. I tillegg er visepresident Mike Pence, tidligere guvernør i Indiana, kjent som tilhenger av svært strenge abortlover, sier Gloppen. Både i USA og i resten av verden er det mange som har grunn til å frykte Donald Trumps politikk, mener Elisabeth Ivarsflaten. Ellisabeth Ivarsflaten sier videre til Bergens Tidende at Norge må bruke alle sine diplomatiske evner i kontakten med Trump og USA.