Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studiekvalitetsprisen 2021

Studiekvalitetsprisen til Kollaboratoriet

– Takk for at vi får vere med på leiken! Det sa student Ronya Solberg då ho saman med resten av gjengen bak UiB Collaboratory og emnet CET201 Bærekraftig innovasjon tok imot Studiekvalitetsprisen 2021.

CET Collaboratory Studiekvalitetsprisen 2021
Ein glad gjeng tok mot Studiekvalitetsprisen 2021 for emnet UiB Collaboratory og emnet CET201 Bærekraftig innovasjon. 
Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

Hovedinnhold

Vinnarane av årets studiekvalitetspris på SV-fakultetet hadde booka seg eit stort møterom for å kunne samlast og ta mot prisen. Sjølve overrekkinga skjedde på det digitale fakultetsstyremøtet, med dekan og resten av styret på storskjerm. 

– Takk for anerkjenninga av arbeidet som vi gjer saman med studentane! Det skjer noko når vi eksperimenterer. Ja, det blir meir usikkert, ustabilt og uforutsigbart, men i det så skapast det sprekkar som studentane kan fylle med verdifullt innhald. 

Det sa stipendiat Jakob Grandin, som tok mot prisen på vegner av Kollaboratoriet (UiB Collaboratory) og emnet CET201 Bærekraftig innovasjon. 

studiekvalitetsprisen 2021

Studiekvalitetsprisen 2021 vart delt ut digitalt, med dekan Jan Erik Askildsen og resten av SV-fakultet sitt styre på storskjerm.

Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

Studentane formar undervisninga

Emnet er unikt ved at studentane er i førarsetet på å forme innhaldet i undervisninga. Studentane får konkrete casar frå ein samfunnsaktør, og så skal dei løyse korleis denne aktøren skal bli meir berekraftig. Dei har fått casar som spenner frå korleis bybanen kan gjere Åsane til ein meir attraktiv bydel, til korleis USF Verftet kan bli ein meir berekraftig kulturaktør, men også casar frå meir kommersielle aktørar.

– Læringa blir annleis og mykje meir aktiv, og studentane får mykje ansvar. Det er gjerne svært korte forelesningar på 15-20 minutt, følgt av paneldebattar og workshops. Det er også eit demokratielement her. Studentane høyrer til generasjonen som blir hardast ramma av klimaproblema, og dei må få sitte i førarsete når vi skal finne løysingane, seier Grandin. 

Takk for leiken!

Ronya Reitan Solberg er masterstudent på geografi, og ho er studentkoordinator på kollaboratoriet. Ho meiner det har mykje å seie for studiet at studentane får spele ei så aktiv rolle. Ho trekk fram konferansen BISC, Bergen International Student Conference, der studentane sjølve lagar ein fullverdig akademisk konferanse. 

– Takk for at de gjer og spelerom og let oss vere med på leiken. Når vi får vere med på å forme både innhaldet, formatet og prosessen så får ein eit anna resultat, sa ho til SV-fakultetet sitt styre. 

Også dekan Jan Erik Askildsen trekk fram innovasjon og kreativitet som den viktigaste grunnen til at prisen går til nettopp UiB Collaboratory. 

– Eg vil takke dykk for at de er så kreative og for at de finn på nye ting som gagnar oss alle. Gratulerer så mykje, sa han. 

Nominert også til Ugleprisen

I pristildelinga ligg det også ein nominasjon til UiB sin interne pris for studiekvalitet, Ugleprisen. Her er grunngjevinga som fakultetet gir for å nominere UiB Collaboratory og emnet CET201 Bærekraftig innovasjon:

Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Institutt for geografi har utviklet studentaktiviteter og undervisning gjennom prosjektet UiB Collaboratory og emnet CET201 som på en svært god måte imøtekommer flere av de målsettingene universitetet har for utvikling av kvalitet i utdanningene og kriteriene for Ugleprisen. Vekten som tiltakene legger på praktisk problemløsing, studentaktiv læring, den tverrfaglige tilnærmingen til temaet bærekraft og den stadige utviklingen og forbedringen av undervisnings- og læringsformer bidrar til å utvikle utdanningskvaliteten i fagmiljøet og ved fakultetet. Villigheten til å eksperimentere med ulike format og metoder, og ønsket om å sette studentene selv i førersetet, er svært nyskapende. Erfaringene som fagmiljøet og studentene tar med seg og som de videreutvikler, blant annet knyttet til studentaktiv læring, innovasjon som tematikk og integreringen av arbeidslivsrelevante ferdigheter, har stor overføringsverdi til andre fagområder. Tiltakene er basert på høy grad av samarbeid mellom studenter, fagpersoner og arbeidslivet fra planlegging til oppfølging, og er utpreget i sin tverrfaglige tilnærming. Vi mener derfor at emnet vil være en verdig vinner av Ugleprisen 2021.