Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
STIP-SV

Ph.d.-kandidatforening (STIP-SV)

STIP-SV er en interesseorganisasjon for alle ph.d.-kandidater ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og jobber med fagpolitiske og faglig-sosiale saker.

Hovedinnhold

STIP-SV vil jobbe for å være en møteplass ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, der ph.d.-kandidater kan møtes på tvers av instituttene for å diskutere viktige saker og sosialisere.

Komiteens mål er å sikre at ph.d. -kandidatenes interesser og synspunkter fremmes i ph.d.-programmet ved fakultetet, gjennom kurs som tilbys av fakultetet og i andre lignende saker.

Alle ph.d.-kandidater ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er velkomne til å delta og bidra til STIP-SV.