Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
SVs Publikasjonspris 2021

Pris for artikkel om statskupp

– Å bli nominert og vurdert positivt av mine eigne kollegaer set eg enormt pris på, seier Leiv Marsteintredet. I dag tok han imot SV-fakultetet sin publikasjonspris for ein vitenskapeleg publikasjon om korleis forståinga av omgrepet statskupp har endra seg.

statskupp Leiv Marsteintredet publikasjonspris
Professor Leiv Marsteintredet tok mot SV- fakultetet sin publikasjonspris for ein artikkel om fenomenet statskupp.
Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

Hovedinnhold

Kva er eit statskupp, og legg akademia og media det same i omgrepet statskupp no som før? Det er spørsmålet som vart granska i den vitenskaplege artikkelen «Coup with Adjectives: Conceptual Stretching or Innovation in Comparative Research?» av Leiv Marsteintredet og Andrés Malamud. 

Marsteintredet tok i dag mot SV-fakultetet sin publikasjonspris på vegner at dei to artikkelforfattarane. 

Eit paradoks 

– Det er eit paradoks! Vi ser at det er færre statskupp, men samtidig så skriv både akademia og media meir om statskupp no enn før. Vi har funne ut at det er sjølve forståinga av kva eit statskupp er som har endra seg, og a no klassifiserer vi fleire ting som statskupp enn vi gjorde tidlegare, seier Marsteintredet. 

Marsteintredet og Malamud forklarer dette med den psykologisk hendinga kalla «prevalence induced concept change».

– Når det blir færre av eit fenomen, så utvidar folk si forståing av fenomenet seg. Hendingar som ikkje før var statskupp, har no blitt det, utdjupar han.  

Viktig vitskapeleg arbeid 

Dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Jan Erik Askildsen delte ut diplom og blomar til prisvinnaren, og understreka det grundige vitskaplege arbeidet som ligg bak artikkelen. 

– – Det er veldig kjekt å kunne gi denne prisen til prisen til ein verdig vinnar som har gjort slikt eit grundig arbeid. Dette er eit svært viktig vitskapleg bidrag, seier han.

Dette sa komiteen: 

"Artikkelen av Marsteinstredet og Malamud fokuserer på et utpreget
politikkrelevant tema, er et svært originalt bidrag innen statsvitenskap og har allerede hatt
imponerende innflytelse på internasjonale diskusjoner om, og analyser av, politiske
prosesser i for eksempel Latin-Amerika og USA.

Oppgaven med å vurdere den beste publikasjonen utfordret komiteen i å enes om et felles
sett av kriterier som kunne være gyldige for et mangfoldig sett av publikasjoner og faglige
emner. Grunnlinjen var at den prisbelønte publikasjonen måtte være teoretisk og empirisk
sterk—noe alle de tre innsendte bidragene var, hvert på sitt spesifikke felt. Dette
likhetstrekket mellom alle tre bidragene er også tydelig i og med at alle er publisert i
vitenskapelige tidsskrifter på nivå 2 i UHRs rangering av publikasjonskilder.

I tillegg vurderte komiteen publikasjonens originalitet, bidraget til forskningsfronten, og
samfunnsbetydning (impact). Artikkelen av Marsteinstredet og Malamud benytter på en
original måte store mengder data om bøker på spansk og engelsk til å kunne bidra direkte
inn i diskusjoner om måten politiske omveltninger forstås på—og begrepsfestes. Det var
også her denne artikkelen skilte seg klarest fra de andre ved å allerede ha fått en rekke
siteringer, vært lastet ned over 5000 ganger og å ha blitt viet oppmerksomhet i for eksempel
amerikansk presse i forbindelse med turbulensen rundt presidentskapet til Donald Trump.
Den faglige og mer generelle internasjonale oppmerksomheten artikkelen er blitt til del
understreker betydningen av den originale forskningen som ligger til grunn—forskning som
er samlet i en velskrevet og tilgjengelig artikkel om et spørsmål av stor samfunnsmessig og
vitenskapelig betydning."