Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Lanserer ny master

Norges første erfaringsbaserte master i undersøkende journalistikk

Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen etablerer nå en erfaringsbasert master i undersøkende journalistikk.

samling av en gruppe mennesker under erfaringsbasert master i undersøkende journalistikk
Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen
Foto/ill.:
UiB/ Helena Johnsen

Hovedinnhold

– Vi er glade, men også ydmyke når vi nå kan legge til en erfaringsbasert master i gravejournalistikk i porteføljen vår, sier programansvarlig og førsteamanuensis Lars Arve Røssland ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Programmet bygger på en fleksibel plattform. Journalister i arbeid kan plukke med seg enkeltemner. Og så stoppe der. Det nye er at det lange studieløpet der man kan skrive masteroppgave verdt 30 studiepoeng.

Tett kontakt med mediebransjen

– Masteren er akademisk fundert, men også erfaringsbasert. Det betyr at studentenes praktiske erfaring er en vesentlig del av enkelt-emnene. Emnene blir videreutviklet i tett kontakt med mediebransjen og det akademiske miljøet innen journalistikk, sier Røssland.

Styret ved Universitetet i Bergen vedtok studiet i slutten av november.

– Det er svært gledelig at vi har fått opp et etter- og videreutdanningstilbud i undersøkende journalistikk. Det bygger på en solid faglig plattform med basis i Institutt for informasjons- og medievitenskap, og der fagmiljøet har lykkes med å skape et miljø som kan trekke på ressurser i den samlokaliserte medieklyngen. Samlokalisering og god dialog over tid har bidratt til at det mulig å lansere dette første tilbudet i landet innen undersøkende journalistikk, som viser evne til relevant forskningsbasert undervisning i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Det viser UiB sin sentrale rolle på feltet, og vil synliggjøre oss ytterligere på et felt med internasjonal oppmerksomhet, sier dekan Jan Erik Askildsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB.

To masterprogram i journalistikk

Dermed får UiB to masterprogram i journalistikk. Siden 2017 har UiB hatt et tilbud om master i undersøkende journalistikk som bygger på bacheloren i journalistikk.

Den erfaringsbaserte masteren er utviklet for journalister med minst to års erfaring fra yrket. Denne erfaringen blir brukt underveis i studiet.

– Journalister i fast jobb sier ikke opp jobben for å ta fulltidsstudium. De er avhengig av et tilbud de kan kombinere med full jobb. Det får de med dette programmet, sier Per Christian Magnus, senterleder ved SUJO. Han fortsetter:

– Vi ser et sug etter kompetanse på undersøkende journalistikk. Spesielt i lokalmedier og mindre redaksjoner.

Kritisk, analytisk og praktisk 

Studiet har en kritisk, analytisk og praktisk tilnærming til alle fasene i et graveprosjekt. Samtidig må masterkandidatene ha en grunnkompetanse.

Man kan ta ett eller begge av disse emnene. De gir hver 10 studiepoeng:

  • Fra ide til publisering
  • Reportasjeledelse i undersøkende journalistikk

Studentene setter selv sammen de 60 studiepoengene før masteroppgaven. De kan da velge fra en meny:

  • Avansert research i undersøkende journalistikk
  • Reportasjeledelse i undersøkende journalistikk
  • Journalistikk, store data og digitale verktøy
  • Programmering i Python
  • Metoderapport – praktiske og kritiske perspektiv
  • Etikk i gravejournalistikk

Har man masteremner fra andre fag, kan inntil 30 studiepoeng innpasses i mastergraden etter søknad.

Bruke egne erfaringer

Å bruke egne erfaringer i samarbeid med et sterkt fagmiljø og det brede samarbeidet med mediebransjen i medieklyngen Media City Bergen hever utdanningstilbudet.

– Tilbudet bygger på arbeid over tid i medieklyngen i Bergen, der våre forsknings- og undervisningsmiljøer samhandler med industrien. Det er all grunn til å tro at dette vil bidra til å utvide vår kontakt med ulike medier i Norge til gjensidig nytte både for industrien, for studenter og for videre forskning, avslutter dekan Askildsen.