Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studietid

— Vi lever av og for studentene

Studentene ved SV-fakultetet skal bli sett og fulgt opp. — Dette virker, sier dekan Jan Erik Askildsen.

Bildet viser dekan Jan Erik Askildsen og fakultetsdirektør Alette Mykkeltvedt foran fakultetsbygget. Det er sol, og de smiler.
Dekan Jan Erik Askildsen og direktør Alette Mykkeltvedt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, setter alltid studentene først.
Foto/ill.:
Amanda Schei

Hovedinnhold

— Vi vet ikke om vi får mer eller mindre å rutte med fremover. Men om det blir trange tider, skal vi prioritere å opprettholde omfang og nivå på seminarledere og mentorer. Vi ser at det er en klar korrelasjon mellom studentnær oppfølging og det at flere studenter tar eksamen. Dette virker, sier dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), Jan Erik Askildsen. 

For noen år siden bestemte ledelsen ved SV-fakultetet seg for å gjøre noe med gjennomføringsprosenten blant studentene på fakultetet. 
Og noe har også skjedd:

I 2019 var det rundt 38 prosent av studentene ved fakultetet som fullførte studiene sine på normert tid. I 2022 hadde denne andelen økt til 54 prosent.

— Svaret var å følge dem enda tettere opp, sier fakultetsdirektør Alette Mykkeltvedt. 

Opptatt av å holde undervisningen oppdatert

De siste årene har SV-fakultetet jobbet systematisk med det de kaller studentnær oppfølging. 

— Vi lever av og for studentene. Vi vil gi dem et godt tilbud, og de skal oppleve at de blir sett og fulgt opp, sier Mykkeltvedt.

Nye studenter får en egen mentor når de begynner på UiB, og man er veldig opptatt av at de skal bli tatt godt imot under oppstartsuken, som er full av sosiale og faglige aktiviteter. De ulike instituttene jobber også kontinuerlig med å tilby alle studentene god, oppdatert og variert undervisning. 

Flere læringseffekter

— Underviserne stiller hele tiden spørsmål ved om emnene treffer, om de er relevante og har høy kvalitet, sier Mykkeltvedt. 

— Og vi har mange seminarer i alle emner, forteller dekan Jan Erik Askildsen. 

Det er gjerne masterstudenter som er seminarledere.

— Det ligger mye læring i å være seminarleder også! Man lærer aldri så mye som når man skal lære videre, sier Askildsen.